Вежбе из предмета Менаџмент информациони системи

Због здравствених проблема предметног асистента вежбе из предмета Менаџмент информациони системи ће бити одржаване у редовним терминима од стране асистената Анастасије Трнинић и Адама Покрајца.

Обавештење се односи на: