ВЕЖБЕ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЊЕ И ПОСЛОВАЊЕ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА