Обрада видеа, звука и слике

Обрада видеа, звука и слике

Обука је намењена студентима, незапосленима, као и запосленима у привреди и јавном сектору. Данас је уређивање видеа тренд. Од друштвених медија до YouTube-а,  од филмова до музичких спотова - уређивање видеа се обавља свуда.

Потреба за мултимедијом је све већа, јер се њеном применом побољшава, појачава и поспешује разумевање и пријем информација. Захваљујући паметним мобилним телефонима данас је једноставно снимити видео   запис.   Међутим,   најчешће   снимљени   видео   запис   не   задовољава очекиване критеријуме. Дешава се да се сниме и непотребни делови, неко ненамерно   „улети“   у   кадар   или   рука   задрхти.   За   поправљање   оваквих грешака при снимању, користе се програми за обраду видео записа помоћу којих   се   непотребни   делови  одсецају,   бришу,   позиционирају,   копирају, премештају, додаје звук, текст и разни ефекти. Овако обрађени видео може се поставити на YouTube или неку друштвену мрежу.

Циљ   обуке   је   да   полазници,   од   којих   се   не   захтева   предзнање,   стекну практичне вештине за обраду видеа, звука и слике. Полазници ће научити да користе софтверски алат за обраду видео записа и графички алат за обраду слике. Основне теме које се обрађују су: учитавање видео материјала; обрада видео материјала и монтажа; креирање титла; додавање графике, видео ефеката и транзиције; корекција боја; обрада и синхронизација звука.

Трајање обуке: 2 дана
Испит Не
Сертификат Да
Цена обуке 7.000,00 рсд

Студенти Академије остварују 50% попуста на ову обуку.

За ову обуку можете се пријавити лично, у канцеларији 304 Академије, или путем следеће форме.

Пријава за обуку

На основу члана 23. Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС" бр.872018), дајем Руковаоцу подацима - Београдској академији пословних и уметничких струковних студија, са седиштем у Београду, Краљице Марије 73, ПИБ 111302583, сагласност да обрађује следеће податке о личности: име и презиме, број телефона, имејл-адресу.