Опште службе

Рб. Име и презиме Функција Спрат Канцеларија Контакт
1 Славица Тотх Руководилац службе Галерија 326 3042-324
Рб. Име и презиме Функција Спрат Канцеларија Контакт
1 Крсто Шалетић Руководилац службе 3 326 3042-322
Рб. Име и презиме Функција Спрат Канцеларија Контакт
1 Бојан Мрђа Руководилац службе 3 326 3042-322
Рб. Име и презиме Функција Спрат Канцеларија Контакт
1 Бранко Ђермановић Руководилац службе 3 330 3042-320
Рб. Име и презиме Функција Спрат Канцеларија Контакт
1 Драган Матовић Руководилац службе 3 324 3042-311
Рб. Име и презиме Функција Спрат Канцеларија Контакт
1 Милош Ђуровић Руководилац службе Приземље 3042-395; 3042-354
Рб. Име и презиме Функција Спрат Канцеларија Контакт
1 Златко Матијаш Руководилац службе 3 327 3042-310