Стручна пракса и каријерно вођење

Теоријске студије и студије практичног искуства, на свим нивоима студијама, остварују се у свим семестрима студија а стручна пракса и практичан рад студената у другом, четвртом и шестом семестру студија, што се ближе уређује општим актима Академије.

Руководилац

  • др Снежана Лекић, проф. с.с.
    Контакт: snezana.lekic@bpa.edu.rs