ДРЖАВНИ ПРОГРАМИ И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ (Изборни)

Јавна управа (2020. год.)-мсс

* Кликом на филтер приказују се све информације о предмету за изабраног наставника.