МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ (Изборни)

Финансије, рачуноводство и банкарство (2017. год.)