МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ (Изборни)

Менаџмент (2017. год.)