МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ

Менаџмент туризма (2014. год.)