УПРАВЉАЊЕ И ПОСЛОВАЊЕ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Јавна управа (2020. год.)-мсс

* Кликом на филтер приказују се све информације о предмету за изабраног наставника.