Реч председника Академије

проф. др Саша Бован

Поштовани посетиоци,

 

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија је прва државна академија овог типа, а основана је у циљу промовисања и подизања угледа високог струковног образовања у Републици Србији. Настала је трансформацијом двеју високих струковних школа са дугом традицијом: Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија и Високе школе лепих и примењених уметности струковних студија из Београда, те можемо са поносом истаћи да Академија има чврсте темеље на којима гради светлу будућност.

Своју суштинску делатност Академија остварује кроз наставни процес на два нивоа студија: на основним и специјалистичким, и мастер струковним студијама, успешно примењујући концепт дуалног образовања, који представља синтезу између стечених теоријских и практичних знања.

Наша стратегија се заснива на идеји да континуирано радимо на осавремењивању студијских програма, примарно из области пословних студија, информационих технологија и права, који су атрактивни, модерни и који пружају иновативне приступе у процесу наставе и учења, а све са намером да својим студентима обезбедимо конкурентност како на домаћем, тако и на европском тржишту рада.

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија има јасну мисију и визију- развој компетентних младих људи, будућих стручњака у својим областима образовања и интересовања, који знања стечена током студија користе у сложеним условима живота и рада. Имајући у виду развој савремених технологија у пословном свету, главни циљ наше институције је да студентима пружи могућност да савладају вештине које су им неопходне не само у ситуацијама учења или рада, већ у свим областима живота. На тај начин Академија прати стратегију развоја образовања Републике Србије, која истиче важност примене концепта целоживотног учења.

Бити студент је више него само студирати! Високо образовање подразумева развој Ваше целокупне личности и учествовање у широком распону активности изван амфитеатара, рачунарских лабораторија и библиотека, а које Вам Академија пружа кроз интерне и екстерне пројекте у домену развоја, међународне сарадње, стручне праксе, каријерног вођења, као и кроз студентске организације у виду Студентског парламента и Студентске спортске асоцијације.

Академија послује по принципима друштвено одговорног пословања, водећи рачуна о поштовању етичких принципа, заштити и промовисању права запослених и студената, бринући о локалној заједници и животној средини.

Брига о студентима је главни приоритет свих запослених на Академији, а наш мото остаје непромењен: „ Са нашом дипломом и знаш и умеш!“

 

С поштовањем,

председник Академије,

др Миодраг Паспаљ, проф. с.с.