Савет послодаваца

Сходно политици либерализације тржишта рада као тренда на овим просторима, улога послодаваца постаје све значајнија. Савет послодаваца је орган Академије који има за циљ унапређење студијских програма, односно има саветодавну улогу у процесу подизања квалитета наставе.

Конституисањем овог органа, Академија се непосредно укључује у процес креирања тржишта рада, и то на два начина, пре свега израдом студијских програма базираних на реалним потребама послодаваца и са друге стране преношењем знања и вештина студентима Академије. Савет послодаваца чине најугледнији стручњаци из најзначајнијих области привреде, државних органа и других релевантних организација. На овај начин, јасно стављамо дознања да је наш циљ образовање кадрова, који су спремни да се одмах по завршетку студија запосле у струци за коју су обучени.

Представници савета послодаваца