Студенти који су у радном односу

Потребна документа и процедура

 

Уколико је студент у радном односу, може реализовати стручну праксу одобрењем Молбе за признавање практичног оспособљавања коју подноси Студентској служби (стручна пракса), и која мора бити оверена и потписана од стране одговорног лица организације у којој је студент запослен.

Студенти свих степена студија уз наведену молбу, Студентској служби достављају и Сагласност ментора праксе.

Студенти завршних година свих степена студија морају имати одабраног ментора праксе. Ментор је лице из редова наставника Академије.

Студент бира ментора прибављањем његове писмене сагласности. Давањем сагласности, ментор се обавезује да партиципира у извршењу обавеза које студент има у току израде Пројектног рада.

Студенти завршних година свих степена студија су дужни да након одобрења Молбе за признавање практичног оспособљавања израде Пројектни рад. Упутство за израду пројектног рада и насловна страна пројектног рада дати су на првој страни Стручна пракса и каријерно вођење у оквиру дела Израда завршног рада у односу на ниво студија и наставни план и програм.

Након одбране Пројектног рада, попуњена и оверена горе наведена документа, као и доказ о уплати у сврху пријаве одбране пројектног рада (Ценовник), студент је дужан да достави Студентској служби (стручна пракса).

 

Рб. Назив документа Документ
1 Молба за признавање практичног оспособљавања
2 Сагласност ментора праксе