Студентска служба

Рб. Име и презиме Функција Спрат Канцеларија Контакт Рад са странкама/телефоном Радно време Дежурство
1 Драган Томашевић Шеф студентске службе Галерија 24 3042-385 10-11ч 11 - 13ч
2 Милош Мандић Самостални стручнотехнички сарадник за организацију наставе и испита Галерија 25 3042-312 10-11ч
3 Владимир Алексић Самостални стручнотехнички сарадник за контролу и израду диплома Галерија 23 3042-313 10-11ч 11 - 13ч Четвртак: 11 - 18ч
4 Славица Јањић Самостални стручнотехнички сарадник за контролу и израду диплома Галерија 23 3042-313 10-11ч 11 - 13ч Четвртак: 11 - 18ч
Рб. Име и презиме Функција Спрат Канцеларија Контакт Рад са странкама/телефоном Радно време Дежурство
1 Насто Маровић Виши стручнотехнички сарадник за студентска питања Приземље 3042-314 10-11ч 11 - 13ч
2 Емилија Лепојевић Виши стручнотехнички сарадник за студентска питања Приземље 3042-314 10-11ч 11 - 13ч
Рб. Име и презиме Функција Спрат Канцеларија Контакт Рад са странкама/телефоном Радно време Дежурство
1 Александра Комадинић Виши стручнотехнички сарадник за студентска питања Галерија Шалтер студентске службе 3042-334 10-11ч 11 - 13ч Понедељак: 11-18ч
2 Небојша Баста Виши стручнотехнички сарадник за студентска питања Галерија Шалтер студентске службе 3042-334 10-11ч 11 - 13ч Понедељак: 11-18ч
Рб. Име и презиме Функција Спрат Канцеларија Контакт Рад са странкама/телефоном Радно време Дежурство
1 Маја Срдановић Виши стручнотехнички сарадник за студентска питања Галерија Шалтер студентске службе 3042-379 10-11ч 11 - 13ч Среда: 11 - 18ч
2 Славица Опалић Виши стручнотехнички сарадник за студентска питања Галерија Шалтер студентске службе 3042-379 10-11ч 11 - 13ч Среда: 11 - 18ч
Рб. Име и презиме Функција Спрат Канцеларија Контакт Рад са странкама/телефоном Радно време Дежурство
1 Гoрдана Слепчевић Виши стручнотехнички сарадник за студентска питања Галерија Шалтер студентске службе 3042-315 10-11ч 11 - 13ч Уторак: 11 - 18ч
Рб. Име и презиме Функција Спрат Канцеларија Контакт Рад са странкама/телефоном Радно време Дежурство
1 Александра Вукашиновић Виши стручнотехнички сарадник за студентска питања Галерија Шалтер студентске службе 3042-316 10-11ч 11 - 13ч Четвртак: 11 - 18ч
2 Мирослав Трипковић Виши стручнотехнички сарадник за студентска питања Галерија Шалтер студентске службе 3042-316 10-11ч 11 - 13ч Четвртак: 11 - 18ч
Рб. Име и презиме Функција Спрат Канцеларија Контакт Рад са странкама/телефоном Радно време Дежурство
1 Марија Мартиновић Виши стручнотехнички сарадник за студентска питања Галерија Шалтер студентске службе 3042-318 10-11ч 11 - 13ч Петак: 11 - 18ч
2 Бојана Митровић Виши стручнотехнички сарадник за студентска питања Галерија Шалтер студентске службе 3042-318 10-11ч 11 - 13ч Петак: 11 - 18ч
Рб. Име и презиме Функција Спрат Канцеларија Контакт Рад са странкама/телефоном Радно време Дежурство
1 Сања Ђурић Самостални стручнотехнички сарадник за стручну праксу и завршне радове Приземље 3042-331 10-11ч 11 - 14ч
2 Радмила Раковић Виши стручнотехнички сарадник за стручну праксу и завршне радове Приземље 3042-331 10-11ч 11 - 14ч
3 Бојана Теофиловић Виши стручнотехнички сарадник за стручну праксу и завршне радове Приземље 3042-331 10-11ч 11 - 14ч
4 Милан Лончар Виши стручнотехнички сарадник за стручну праксу и завршне радове Приземље 3042-331 10-11ч 11 - 14ч