Информациони системи (2020. год.)-мсс

Завршетком студијског програма Информациони системи мастер струковних студија кандидат стиче звање струковни мастер инжењер информационих система  и укупно 300 ЕСПБ.