Информациони системи и технологије (2017. год.)-осс

Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
1 001 ЕКОНОМИЈА 1 3 + 2 + 0 7
2 002 ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА 1 3 + 2 + 0 7
3 147 МАТЕМАТИКА 1 3 + 2 + 0 7
4 520 УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 3 + 2 + 0 6
5 262 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 2 3 + 2 + 0 5
6 378 СТАТИСТИКА 2 3 + 2 + 0 6
7 459 ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА 2 3 + 1 + 1 6
8 507 АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРА И ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ 2 2 + 1 + 1 6
9 Изборни 1 2 2 + 2 + 0
003 СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ 2 2 + 2 + 0 6
006 РАЧУНОВОДСТВО 2 2 + 2 + 0 6
008 МАРКЕТИНГ 2 2 + 2 + 0 6
535 ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 2 2 + 2 + 0 6
578 ИНТЕРНЕТ СЕРВИСИ 2 2 + 2 + 0 6
Факултативни
265 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 2 0
550 ШПАНСКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 2 0
542 СТРУЧНА ПРАКСА (СА) 1 ГОДИНА 2 0 + 8 4
Укупно ЕСПБ 60
Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
10 007 МЕНАЏМЕНТ 3 3 + 2 + 0 6
11 016 БАЗЕ ПОДАТАКА 3 3 + 1 + 1 7
12 416 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 3 3 + 2 + 0 6
13 462 ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕ 3 3 + 1 + 1 7
14 Изборни 2 3 2 + 2 + 0
024 ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА 3 2 + 2 + 0 6
483 Е-УПРАВА 3 2 + 2 + 0 6
576 АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА 3 2 + 2 + 0 6
15 015 ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 4 3 + 2 + 0 6
16 060 ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 4 3 + 2 + 0 6
17 538 РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ 4 3 + 1 + 1 6
18 Изборни 3 4 3 + 2 + 0
512 ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН 4 3 + 2 + 0 6
517 ЗАШТИТА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 4 3 + 2 + 0 6
Факултативни
397 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2 3 2 + 2 0
551 ШПАНСКИ ЈЕЗИК 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
543 СТРУЧНА ПРАКСА (СА) 2 ГОДИНА 4 0 + 8 4
Укупно ЕСПБ 60
Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
19 464 МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 5 3 + 2 + 0 7
20 510 ВЕБ ДИЗАЈН 5 3 + 1 + 1 7
21 519 ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ (АНГУЛАР) 5 3 + 1 + 1 7
22 Изборни 4 5 3 + 2 + 0
547 УПРАВЉАЊЕ СОФТВЕРСКИМ ПРОЈЕКТИМА 5 3 + 2 + 0 7
580 УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОЦЕСИМА 5 3 + 2 + 0 7
23 511 ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕ 6 3 + 1 + 1 7
24 534 ПРАВНЕ ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 6 3 + 2 + 0 6
25 Изборни 5 6 3 + 2 + 0
096 МЕНАЏМЕНТ ИНОВАЦИЈА 6 3 + 2 + 0 6
098 ОСИГУРАЊЕ 6 3 + 2 + 0 6
577 ИНТЕРНЕТ ИНТЕЛИГЕНТНИХ УРЕЂАЈА 6 3 + 2 + 0 6
581 ПРЕДУЗЕТНИШТВО И БИЗНИС 6 3 + 2 + 0 6
26 Изборни 6 6 3 + 2 + 0
518 ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ 6 3 + 2 + 0 7
579 СИСТЕМИ ПОСЛОВНЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ 6 3 + 2 + 0 7
468 СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД 6 0 + 8 6
Укупно ЕСПБ 60

Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.

Завршетком студијског програма Информациони системи и технологије основних струковних студија кандидат стиче звање струковни инжењер информационих система и укупно 180 ЕСПБ.