Јавна управа (2014. год.)-осс

Циљ студијског програма ЈАВНА УПРАВА јесте образовање савремено едукованих стручњака из области јавне управе за рад у државној администрацији, у привредним друштвима, код предузетника на пословима веома разноврсне државне и недржавне јавне управе.

Студент развија компетенције за разумевање свих института управног права, способност за решавање провостепених управних поступака, самостално управљање административним и канцеларијским пословањем, састављање и вођење разноврсних управних евиденција.

Предметно-специфичне способности омогућавају студентима: самостално и стручно обављање послова пријема поднесака у раду јавноправних тела и обрада истих у складу са релевантним прописима; обављање разноврсних секретарских и кадровских послова; вођење управних поступака у првом степену (стамбено комунални послови, пореска управа и сл.); припрема жалби и реализација поступака по жалби, као и по ванредним правним лековима.

ПРВА ГОДИНА:

Први семестар: 5 обавезних предмета (31 бод)

Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет  (29 бодова), два факултативна страна језика

ДРУГА ГОДИНА:

Трећи семестар: 5 обавезних предмета (30 бодова)

Четврти семестар: 2 обавезна предмета, 3 изборна предмета (30 бодова), два факултативна страна језика

ТРЕЋА ГОДИНА:

Пети семестар: 3 обавезна предмета, 3 изборна предмета (36 бодова)

Шести семестар: 3 обавезна предмета, 3 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад  (24 бода)

 

Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
1 499 ОСНОВИ ПРАВА 1 3 + 2 7
2 501 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЈАВНОЈ УПРАВИ 1 3 + 2 6
3 502 МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОЈ УПРАВИ 1 3 + 2 6
4 503 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 1 3 + 2 6
5 504 АДМИНИСТРАТИВНО И КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 1 3 + 2 6
6 035 ПРИВРЕДНО ПРАВО 2 3 + 2 6
7 378 СТАТИСТИКА 2 3 + 2 6
8 500 УСТАВ И ЉУДСКА ПРАВА 2 3 + 2 6
9 505 СОЦИОЛОГИЈА И ПРАВНА ЕТИКА 2 3 + 2 6
10 Изборни 1 2 2 + 2
262 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 2 5
265 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 2 5
Факултативни
263 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 1 1 2 + 2 0
264 РУСКИ ЈЕЗИК 1 1 2 + 2 0
582 ШПАНСКИ ЈЕЗИК - ФАКУЛТАТИВНО 2 2 x (2 + 2) 0
Укупно ЕСПБ 60
Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
11 476 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3 3 + 2 6
12 477 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 3 3 + 2 6
13 478 ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 3 3 + 2 6
14 479 ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ 3 3 + 2 6
15 480 ПРАВНО НОРМИРАЊЕ 3 3 + 2 6
16 481 ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 4 3 + 2 6
17 482 СЛУЖБЕНИЧКО ПРАВО 4 3 + 2 7
18 Изборни 2 4 3 + 2
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 4 3 + 2 6
19 Изборни 3 4 3 + 2
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 4 3 + 2 6
20 Изборни 4 4 2 + 2
397 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2 4 2 + 2 5
416 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 4 2 + 2 5
Факултативни
271 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
272 РУСКИ ЈЕЗИК 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
Укупно ЕСПБ 60
Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
21 220 УПРАВНО ПРАВО 5 3 + 2 6
22 467 КРИВИЧНО ПРАВО 5 3 + 2 6
23 483 Е-УПРАВА 5 3 + 2 6
24 Изборни 5 5 3 + 2
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 5 5 3 + 2 6
25 Изборни 6 5 3 + 2
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 6 5 3 + 2 6
26 Изборни 7 5 3 + 2
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 7 5 3 + 2 6
27 220c УПРАВНО ПРАВО (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
28 467c КРИВИЧНО ПРАВО (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
29 483c Е-УПРАВА (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
30 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 7 - ПРАКТИКУМ (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
31 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 6 - ПРАКТИКУМ (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
32 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 5 - ПРАКТИКУМ (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
468 СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД 6 0 + 12 8
113 ДИПЛОМСКИ РАД 6 0 + 8 10
Укупно ЕСПБ 60

Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.

Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других старих студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру)

Студент бира изборни предмет 5,6,7 са других старих студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима)

Завршетком студијског програма Јавна управа основних струковних студија кандидат стиче звање струковни правник и укупно 180 ЕСПБ.