Јавна управа (2020. год.)-мсс

Циљ студијског програма ЈАВНА УПРАВА јесте образовање профила стручњака из области јавне управе за рад у јавном сектору а посебно у државној администрацији, у јавним службама, на пословима разноврсне државне и недржавне јавне управе, те оспособљавање стручњака за рад и функционисање у комплексној области фискалне функције државе, као што су порези и царине, односно за рад у органима пореске и царинске управе те квалификовање за ефикасно вршење правно-нормативне улоге релевантних државних органа и институција као што су правосудни и управни органи.

Исход процеса учења – након завршених студија на мастер студијском програму Јавна управа, студенти се оспособљавају за обављање сложених задатака у правосудним органима, као и за обављање управних послова вишег нивоа знања и одговорности у органима државне управе, државним и локалним агенцијама и за практичан рад у државној и недржавној јавној управи. Студијски програм ће омогућити студентима сагледавање, разумевање и овладавање сложеним теоретским и практичним знањем које третира и правно-нормативно устројство јавног сектора као и претпоставке за функционисање и остварење економске функције државе, посебно имајући у виду фискални аспект који се огледа у пореским и царинским системима.

ПРВА ГОДИНА:

Први семестар: 3 обавезна предмета, један изборни предмет (28 бодова)

Други семестар: 2 обавезна предмета, 2 изборна предмета, стручна пракса  (32 бода)

ДРУГА ГОДИНА:

Трећи семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (28 бодова)

Четврти семестар: 1 обавезни предмет, 2 изборна предмета, стручна пракса, завршни рад   (32 бода)

 

Завршетком студијског програма Јавна управа мастер струковних студија кандидат стиче звање струковни мастер правник  и 120 ЕСПБ.

Напомена: Завршни рад (МАС.) који носи 6 ЕСПБ састоји се од 2 дела (Предмет завршног рада и Завршни рад) од којих сваки носи по 3 ЕСПБ.