Јавна управа (2022. год.)-осс

Студијски програм Јавна управа по акредитацији из 2014. године можете пронаћи кликом на следећи ЛИНК


Циљ студијског програма ЈАВНА УПРАВА јесте образовање савремено едукованих стручњака из области јавне управе за рад у државној администрацији, у привредним друштвима, код предузетника на пословима веома разноврсне државне и недржавне јавне управе.

Студент развија компетенције за разумевање свих института управног права, способност за решавање провостепених управних поступака, самостално управљање административним и канцеларијским пословањем, састављање и вођење разноврсних управних евиденција.

Предметно-специфичне способности омогућавају студентима: самостално и стручно обављање послова пријема поднесака у раду јавноправних тела и обрада истих у складу са релевантним прописима; обављање разноврсних секретарских и кадровских послова; вођење управних поступака у првом степену (стамбено комунални послови, пореска управа и сл.); припрема жалби и реализација поступака по жалби, као и по ванредним правним лековима.

ПРВА ГОДИНА:

Први семестар: 5 обавезних предмета (31 бод)

Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет  (29 бодова), два факултативна страна језика

ДРУГА ГОДИНА:

Трећи семестар: 5 обавезних предмета (30 бодова)

Четврти семестар: 2 обавезна предмета, 3 изборна предмета (30 бодова), два факултативна страна језика

ТРЕЋА ГОДИНА:

Пети семестар: 3 обавезна предмета, 3 изборна предмета (36 бодова)

Шести семестар: 3 обавезна предмета, 3 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад  (24 бода)

Завршетком студијског програма Јавна управа основних струковних студија кандидат стиче звање струковни правник и 180 ЕСПБ.