Менаџмент (2012. год.)

Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
1 001 ЕКОНОМИЈА 1 3 + 2 7
2 002 ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА 1 3 + 2 6
3 005 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У БИЗНИСУ 1 3 + 2 6
4 007 МЕНАЏМЕНТ 1 3 + 2 6
5 147 МАТЕМАТИКА 1 3 + 2 6
6 006 РАЧУНОВОДСТВО 2 3 + 2 6
7 008 МАРКЕТИНГ 2 3 + 2 6
8 262 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 2 5
9 888 ПРИВРЕДНО ПРАВО-ОБАВЕЗАН (ОД ГЕНЕРАЦИЈЕ 2014) 2 3 + 2 6
10 Изборни 1 2 2 + 1
003 СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ 2 2 + 1 6
777 СТАТИСТИКА-ИЗБОРНИ (ОД ГЕНЕРАЦИЈЕ 2014) 2 2 + 1 6
Факултативни
264 РУСКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 1 0
265 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 1 0
Укупно ЕСПБ 60
Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
11 045 ЛОГИСТИКА 3 3 + 2 6
12 050 МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА 3 3 + 2 6
13 088 МЕНАЏМЕНТ НЕПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 3 3 + 2 6
14 090 ПРЕДУЗЕТНИШТВО 3 3 + 2 6
15 091 МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 3 3 + 2 7
16 416 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 3, 4 2x (2 + 2) 5
17 060 ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 4 3 + 2 6
18 097 МЕНАЏМЕНТ ПОРОДИЧНОГ БИЗНИСА 4 3 + 2 6
19 Изборни 2 4 3 + 2
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 4 3 + 2 6
20 Изборни 3 4 3 + 2
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 4 3 + 2 6
Факултативни
272 РУСКИ ЈЕЗИК 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
397 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
Укупно ЕСПБ 60

Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.

Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других старих студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма).

Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других старих студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма).

Завршетком студијског програма Менаџмент основних струковних студија кандидат стиче звање струковни менаџер и укупно 180 ЕСПБ.