Менаџмент (2017. год.)-осс

Циљ студијског програма Менаџмент јесте образовање савремено едукованих стручњака са високим менаџерским, лидерским и предузетничким способностима оспособљeних за обављање сложених аналитичких послова и решавање конкретних менаџерских проблема и изазова, како из јавног, тако и у домену приватног сектора, коришћењем савремених менаџерских алата и метода.

Студент стиче следеће опште способности за вршење проблемске анализе и синтезе, предвиђање и предлагање решења, примењивање разних научних метода и поступака у процесу истраживања на свим нивоима менаџмента и у процесима ефикасне имплементације стратегијског, оперативног и интегралног менаџмента, ефикасно пословно комуницирање и кооперирање са ужим и ширим домаћим и међународним окружењем.

Предметно-специфичне способности оспособљавају студенте за самостално управљање предузећем, управљање квалитетом производа, услуга и пословних процеса, управљање иновацијама производа и услуга, обављање пословних комуникација и преговарања, праћење савремених токова и промена/трендова, организовање и управљање пословним операцијама, организовање и реализовање различитих послова у јавном и приватном сектору, као и у државним органима, одговорно, савесно и рационално управљање свим ресурсима предузећа или организација, организовање скупова и презентовање на јавним манифестацијама.

ПРВА ГОДИНА:

Први семестар: 4 обавезна предмета (27 бодова)

Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (33 бода), два факултативна страна језика

ДРУГА ГОДИНА:

Трећи семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (31 бод)

Четврти семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (29 бодова), два факултативна страна језика

ТРЕЋА ГОДИНА:

Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (28 бодова)

Шести семестар: 2 обавезна предмета, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад  (32 бода)

 

Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
1 001 ЕКОНОМИЈА 1 3 + 2 7
2 002 ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА 1 3 + 2 7
3 007 МЕНАЏМЕНТ 1 3 + 2 6
4 Математика 1 3+2
185 МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ 1 3+2 7
889 MATEMATIKA (DO GENERACIJE 2021/22) 1 3+2 7
5 035 ПРИВРЕДНО ПРАВО 2 2 + 2 6
6 039 ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА 2 3 + 2 6
7 262 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 2 3 + 2 5
8 527 ОСНОВИ МАРКЕТИНГА 2 3 + 2 6
9 Изборни 1 2 2 + 1
003 СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ 2 2 + 1 6
515 ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 2 2 + 1 6
Факултативни
265 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 2 0
550 ШПАНСКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 2 0
542 СТРУЧНА ПРАКСА (СА) 1 ГОДИНА 2 0 + 8 4
Укупно ЕСПБ 60
Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
10 005 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У БИЗНИСУ 3 2 + 2 6
11 050 МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА 3 3 + 2 7
12 091 МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 3 2 + 2 6
13 416 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 3 3 + 2 6
14 Изборни 2 3 2 + 2
029 ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО 3 2 + 2 6
059 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 3 2 + 2 6
476 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3 2 + 2 6
477 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 3 2 + 2 6
478 ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 3 2 + 2 6
479 ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ 3 2 + 2 6
489 МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА 3 2 + 2 6
491 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ 3 2 + 2 6
492 ХОТЕЛСКИ МЕНАЏМЕНТ 3 2 + 2 6
522 МАРКЕТИНГ КОМУНИЦИРАЊЕ 3 2 + 2 6
15 045 ЛОГИСТИКА 4 3 + 2 6
16 090 ПРЕДУЗЕТНИШТВО 4 3 + 2 7
17 529 ОСНОВИ РАЧУНОВОДСТВА ЗА МЕНАЏЕРЕ 4 3 + 2 6
18 Изборни 3 4 3 + 2
015 ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 4 3 + 2 6
030 ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ 4 3 + 2 6
042 МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊА 4 3 + 2 6
060 ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 4 3 + 2 6
431 ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО И ЕВИДЕНЦИЈА 4 3 + 2 6
481 ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 4 3 + 2 6
494 МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА 4 3 + 2 6
531 ОСНОВИ ЦАРИНСКОГ ПОСТУПКА 4 3 + 2 6
538 РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ 4 3 + 2 6
Факултативни
397 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2 3 2 + 2 0
551 ШПАНСКИ ЈЕЗИК 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
543 СТРУЧНА ПРАКСА (СА) 2 ГОДИНА 4 0 + 8 4
Укупно ЕСПБ 60

Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.

Завршетком студијског програма Менаџмент основних струковних студија кандидат стиче звање струковни менаџер и укупно 180 ЕСПБ.