Менаџмент туризма (2014. год.)-осс

Циљ студијског програма Менаџмент туризма је образовање савремено едукованих стручњака из области туризма ради њиховог оспособљавања за обављање сложених послова и решавање конкретних менаџерских проблема и изазова, уз коришћење савремених менаџерских техника, алата и метода. Ови кадрови су способни да се непосредно укључе у решавање сложенијих питања и проблема у погледу модерног начина управљања предузећима из области туризма, туристичким организацијама и дестинацијама.

Предметно-специфичне способности омогући ће студенту обављање следећих функција и послова:

  • Организује и управља пословним процесима у туристичким предузећима (самостално или тимски) и прати реализацију послова везаних за структуру и квалитет туристичких услуга.
  • Стручно управља квалитетом услуга, пословним процесима и иновацијама.
  • Пословно комуницира и преговара.
  • Прати савремене токове у области туризма и хотелијерства.
  • Одговорно и рационално управља ресурсима предузећа.
  • Организује скупове и презентације на јавним манифестацијама.
  • Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.

ПРВА ГОДИНА:

Први семестар: 5 обавезних предмета (30 бодова)

Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (30 бодова), два факултативна страна језика

ДРУГА ГОДИНА:

Трећи семестар: 5 обавезних предмета (30 бодова)

Четврти семестар: 3 обавезна предмета, 2 изборна предмета (30 бодова), два факултативна страна језика

ТРЕЋА ГОДИНА:

Пети семестар: 2 обавезна предмета, 3 изборна предмета (30 бодова)

Шести семестар: 3 обавезна предмета, 3 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад  (30 бодова)

 

Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
1 001 ЕКОНОМИЈА 1 3 + 2 6
2 147 МАТЕМАТИКА 1 3 + 2 6
3 361 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА 1 3 + 2 6
4 421 ОСНОВЕ МЕНАЏМЕНТА 1 3 + 2 6
5 484 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ТУРИЗМУ 1 3 + 2 6
6 006 РАЧУНОВОДСТВО 2 3 + 2 6
7 262 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 2 5
8 485 ОСНОВЕ ТУРИЗМА 2 3 + 2 7
9 486 СТАТИСТИКА У ТУРИЗМУ 2 3 + 2 6
10 Изборни 1 2 2 + 1
487 СОЦИОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ 2 2 + 1 6
488 ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ У ТУРИЗМУ 2 2 + 1 6
Факултативни
263 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 1 0
264 РУСКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 1 0
Укупно ЕСПБ 60
Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
11 489 МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА 3 3 + 2 6
12 490 МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА 3 3 + 2 6
13 491 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ 3 3 + 2 6
14 492 ХОТЕЛСКИ МЕНАЏМЕНТ 3 3 + 2 6
15 493 ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ У ТУРИЗМУ 3 3 + 2 6
16 416 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 3, 4 2 x (2 + 2) 6
17 495 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК У ТУРИЗМУ 3, 4 2 x (2 + 2) 6
18 494 МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА 4 3 + 2 6
19 Изборни 2 4 3 + 2
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 4 3 + 2 6
20 Изборни 3 4 3 + 2
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 4 3 + 2 6
Факултативни
271 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
272 РУСКИ ЈЕЗИК 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
582 ШПАНСКИ ЈЕЗИК - ФАКУЛТАТИВНО 3, 4 2 x (2 + 2) 0
Укупно ЕСПБ 60

Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.

Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других старих студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру).

Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других старих  студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима).

Завршетком студијског програма Менаџмент туризма основних струковних студија кандидат стиче звање струковни менаџер и укупно 180 ЕСПБ.