Менаџмент туризма (2014. год.)-осс

Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
1 001 ЕКОНОМИЈА 1 3 + 2 6
2 147 МАТЕМАТИКА 1 3 + 2 6
3 361 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА 1 3 + 2 6
4 421 ОСНОВЕ МЕНАЏМЕНТА 1 3 + 2 6
5 484 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ТУРИЗМУ 1 3 + 2 6
6 006 РАЧУНОВОДСТВО 2 3 + 2 6
7 262 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 2 5
8 485 ОСНОВЕ ТУРИЗМА 2 3 + 2 7
9 486 СТАТИСТИКА У ТУРИЗМУ 2 3 + 2 6
10 Изборни 1 2 2 + 1
487 СОЦИОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ 2 2 + 1 6
488 ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ У ТУРИЗМУ 2 2 + 1 6
Факултативни
263 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 1 0
264 РУСКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 1 0
Укупно ЕСПБ 60
Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
11 489 МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА 3 3 + 2 6
12 490 МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА 3 3 + 2 6
13 491 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ 3 3 + 2 6
14 492 ХОТЕЛСКИ МЕНАЏМЕНТ 3 3 + 2 6
15 493 ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ У ТУРИЗМУ 3 3 + 2 6
16 416 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 3, 4 2 x (2 + 2) 6
17 495 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК У ТУРИЗМУ 3, 4 2 x (2 + 2) 6
18 494 МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА 4 3 + 2 6
19 Изборни 2 4 3 + 2
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 4 3 + 2 6
20 Изборни 3 4 3 + 2
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 4 3 + 2 6
Факултативни
271 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
272 РУСКИ ЈЕЗИК 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
582 ШПАНСКИ ЈЕЗИК - ФАКУЛТАТИВНО 3, 4 2 x (2 + 2) 0
Укупно ЕСПБ 60

Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.

Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других старих студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру).

Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других старих  студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима).

Завршетком студијског програма Менаџмент туризма основних струковних студија кандидат стиче звање струковни менаџер и укупно 180 ЕСПБ.