Пословна економија (2017. год.)

Завршетком студијског програма Пословна економија мастер струковних студија кандидат стиче звање струковни мастер економиста и укупно 300 ЕСПБ.