Пословна информатика и е-бизнис (2012. год.)

Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
1 001 ЕКОНОМИЈА 1 3 + 2 7
2 002 ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА 1 3 + 2 6
3 005 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У БИЗНИСУ 1 3 + 2 6
4 007 МЕНАЏМЕНТ 1 3 + 2 6
5 147 МАТЕМАТИКА 1 3 + 2 6
6 006 РАЧУНОВОДСТВО 2 3 + 2 6
7 008 МАРКЕТИНГ 2 3 + 2 6
8 262 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 2 5
9 888 ПРИВРЕДНО ПРАВО-ОБАВЕЗАН (ОД ГЕНЕРАЦИЈЕ 2014) 2 3 + 2 6
10 Изборни 1 2 2 + 1
003 СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ 2 2 + 1 6
777 СТАТИСТИКА-ИЗБОРНИ (ОД ГЕНЕРАЦИЈЕ 2014) 2 2 + 1 6
Факултативни
264 РУСКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 1 0
265 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 1 0
Укупно ЕСПБ 60

Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.

Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других старих студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма).

Завршетком студијског програма Пословна информатика и е-бизнис основних струковних студија кандидат стиче звање струковни пословни информатичар и укупно 180 ЕСПБ.