УПИС 2020

Добро дошли!

Студијски програми

Основне струковне студије

ОСС

Студент добија звање струковни инжењер информационих система

 • 3 године
 • 26 предмета
 • 180 ЕСПБ
ОСС

Студент добија звање струковни менаџер

 • 3 године
 • 26 предмета
 • 180 ЕСПБ
ОСС

Студент добија звање струковни економиста

 • 3 године
 • 26 предмета
 • 180 ЕСПБ
ОСС

Студент добија звање струковни економиста

 • 3 године
 • 26 предмета
 • 180 ЕСПБ
ОСС

Студент добија звање струковни економиста

 • 3 године
 • 26 предмета
 • 180 ЕСПБ
ОСС

Студент добија звање струковни менаџер

 • 3 године
 • 26 предмета
 • 180 ЕСПБ
ОСС

Студент добија звање струковни правник

 • 3 године
 • 26 предмета
 • 180 ЕСПБ

Постдипломске студије

Специјалистичке струковне студије

ССС

Студент добија звање специјалиста струковни правник

 • 1 година
 • 6 предмета
 • 60 ЕСПБ
ССС

Студент добија звање специјалиста струковни правник

 • 1 година
 • 6 предмета
 • 60 ЕСПБ

Мастер струковне студије

МСС

Студент добија звање мастер струковни економиста

 • 2 године
 • 15 предмета
 • 120 ЕСПБ
МСС

Студент добија звање струковни мастер инжењер информационих система

 • 2 године
 • 15 предмета
 • 120 ЕСПБ
МСС

Студент добија звање струковни мастер правник

 • 2 године
 • 15 предмета
 • 120 ЕСПБ

БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА ПОСЛОВНИХ И УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

- ОДСЕК ПОСЛОВНИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ СТУДИЈА -

РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С

за упис студената у школску 2020/21. годину на следеће студијске програме мастер струковних студија:

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(2 године, 4 семестара, 120 ЕСПБ бодова)

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

 1. 54 самофинансирајућих студената
 2. стечено звање: струковни мастер економиста

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

 1. 34 самофинансирајућих студената
 2. стечено звање: струковни мастер инжењер информационих технологија

ЈАВНА УПРАВА

 1. 54 самофинансирајућa студената
 2. стечено звање: струковни мастер правник

Студент са завршеним мастер струковним студијама остварује 300ЕСПБ бодова.

Документа за пријаву и упис

Упис на основне струковне студије

Приликом уписа кандидати подносе следећа документа:

 1. Диплому о завршеној средњој школи, односно диплому о матурском испиту - фотокопија и оригинал (на увид);
 2. Извод из матичне књиге рођених са холограмом - фотокопија и оригинал (на увид);
 3. Образац ШВ-20 (2 примерка) - читко попуњена ћирилицом (купују се искључиво у скриптарници школе);
 4. Три фотографије димензија 3.5 х 4.5 цм
 5. Доказ о уплати школарине (80.000,00 динара ако се плаћа у целости - приликом попуњавања налога за уплату кандидат у рубрици „позив на број“ уписује „01 - јединствени матични број грађана“ из личне карте. Школарину је могуће платити у целости или на више рата 2 или 5 рата);

Упис на мастер струковне студије

Приликом уписа кандидати подносе следећа документа:

 1. Диплома о завршеним основним струковним студијама (180 ЕСПБ) - фотокопија и оригинал (на увид);
 2. Извод из матичне књиге рођених - фотокопија и оригинал (на увид);
 3. Индекс (купује се искључиво у скриптарници Академије);
 4. Образац ШВ-20 (2 примерка) - читко попуњена ћирилицом (купују се искључиво у скриптарници школе);
 5. Три фотографије димензија 3.5 х 4.5 цм
 6. Доказ о уплати школарине (150.000,00 динара ако се плаћа у целости или 30.000,00 динара ако се плаћа у 5 месечних рата – кандидат у рубрици „позив на број“ уписује „50 - јединствени матични број грађана“ из личне карте.);
 7. Уговор, ако се школарина плаћа на рате, се узима у канцеларији за специјалистичке студије;

Пријава за пријемни испит

Приликом пријаве на конкурс за полагање пријемног испита подноси се читко попуњен пријавни лист који се налази у информатору (купује се у скриптарници Академије). Уз пријавни лист подносе се на увид следећа оригинална документа и њихове фотокопије:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;
 4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5000,00 динара. Накнада за полагање пријемног испита плаћа се на шалтеру банке у просторијама Академије пословних струковних студија Београд – одсек Београд или у било којој банци на ж.р. бр. 840-2105666-61 (напомена: приликом попуњавања налога за уплату, у рубрици „позив на број“ уписује јединствени матични број грађана из личне карте).
 5. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени, не враћају се.
 • Високошколска установа основана 1956. године
 • Државна
 • Акредитована
 • Концепт дуалног образовања
 • Практична настава
 • Образовање усклађено са европским образовним простором
 • Могућност наставка школовања у иностранству
 • Започињеш каријеру пре осталих.
 • Посао учиш кроз праксу у привреди, а не само теоријски на часу.
 • После 3. године си стручњак у изабраној области.
 • Могућност развоја додатних вештина и компетенција кроз ваннаставне активности.
 • Могућност запошљавања у земљи и иностранству.
Накнада за полагање пријемног испита 5000 RSD
Школарина 80000 RSD*
* Могућност плаћања у више месечних рата

Пријава

Важни датуми

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

у треће, конкурсном року обавиће се 15, 16. и 17. септембра 2020. године од 09:00 до 14:00 часова у просторијама Академије.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

одржаће се 18. септембра 2020. године.

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА

биће објављена 19. септембра 2020. године.

ПРИГОВОРИ

на привремену ранг листу могу се поднети 20. септембра 2020. године.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

биће објављена 21. септембра 2020. године.

УПИС

ће се вршити 22, 23,24. и 25. септембра. 2020. године од 09:00 до 14:00 часова у просторијама Академије.

Припремна настава

Припремна настава је бесплатна и организује се за следеће предмете:

 1. Информатика (обавезан предмет на пријемном испиту за упис на студијски  програм Информациони системи и технологије)
 2. Социологија
 3. Економија
 4. Пословна економика
 5. Математика
 6. Статистика
 7. Устав и људска права (обавезан предмет на пријемном испиту за упис на студијски програм Јавна управа)

Академија Вам пружа могућност да се пријавите за бесплатан примерак збирке питања и задатака за припрему за полагање пријемног испита за упис у школску 2020/21. годину.

Детаљнија обавештења о припремној настави заинтересовани могу добити сваким радним даном од    10-14 часова на телефоне 066/8747-272 или 011/3042-312 или на сајту Академије.

Услови уписа

За упис у прву годину студија може конкурисати кандидат који има средње образовање. Кандидат који конкурише за упис полаже пријемни испит из два предмета.

Информациони системи и технологије

Кандидати полажу један обавезан предмет - Информатика, а слободно бирају још један од следећих 5 предмета:

 • Социологија
 • Економија
 • Пословна економија
 • Статистика
 • Математика

Јавна управа

Кандидати полажу један обавезан предмет - Устав и људска права, а слободно бирају још један од следећих 5 предмета:

 • Информатика
 • Социологија
 • Економија
 • Пословна економија
 • Статистика

Остали студијски програми

Кандидати слободно бирају 2 од следећих 6 предмета:

 • Информатика
 • Социологија
 • Економија
 • Пословна економија
 • Математика
 • Статистика

Контакт