УПИС 2024

Добро дошли!

Регистрацијом налога путем електронске форме испод, остварујете могућност пријаве за:

 • Полагање пробног пријемног испита, и то неограничен број пута
 • Преузимање бесплатног примерка Збирке тестова за припрему пријемног испита

Студијски програми

Основне струковне студије

ОСС

Студент добија звање струковни инжењер информационих система

 • 3 године
 • 26 предмета
 • 180 ЕСПБ
ОСС

Студент добија звање струковни менаџер

 • 3 године
 • 26 предмета
 • 180 ЕСПБ
ОСС

Студент добија звање струковни економиста

 • 3 године
 • 26 предмета
 • 180 ЕСПБ
ОСС

Студент добија звање струковни економиста

 • 3 године
 • 26 предмета
 • 180 ЕСПБ
ОСС

Студент добија звање струковни економиста

 • 3 године
 • 26 предмета
 • 180 ЕСПБ
ОСС

Студент добија звање струковни правник

 • 3 године
 • 26 предмета
 • 180 ЕСПБ

Постдипломске студије

Специјалистичке струковне студије

ССС

Студент добија звање специјалиста струковни економиста

 • 1 година
 • 6 предмета
 • 60 ЕСПБ
ССС

Студент добија звање специјалиста струковни економиста

 • 1 година
 • 6 предмета
 • 60 ЕСПБ

Мастер струковне студије

МСС

Студент добија звање мастер струковни економиста

 • 2 године
 • 15 предмета
 • 120 ЕСПБ
МСС

Студент добија звање струковни мастер инжењер информационих система

 • 2 године
 • 15 предмета
 • 120 ЕСПБ
МСС

Студент добија звање струковни мастер правник

 • 2 године
 • 15 предмета
 • 120 ЕСПБ

Документа за пријаву и упис

Упис на основне струковне студије

Приликом уписа кандидати подносе следећа документа:

 1. Диплому о завршеној средњој школи, односно диплому о матурском испиту - фотокопија и оригинал (на увид);
 2. Извод из матичне књиге рођених са холограмом - фотокопија и оригинал (на увид);
 3. Образац ШВ-20 (2 примерка) - читко попуњена ћирилицом (купују се искључиво у скриптарници школе);
 4. Три фотографије димензија 3.5 х 4.5 цм
 5. Доказ о уплати школарине (99.000,00 динара ако се плаћа у целости - приликом попуњавања налога за уплату кандидат у рубрици „позив на број“ уписује „01 - јединствени матични број грађана“ из личне карте. Школарину је могуће платити у целости или на више рата 2,5 или 10 рата);

Упис на мастер струковне студије

Приликом уписа кандидати подносе следећа документа:

 1. Диплома о завршеним основним струковним студијама (180 ЕСПБ) - фотокопија и оригинал (на увид);
 2. Извод из матичне књиге рођених - фотокопија и оригинал (на увид);
 3. Индекс (купује се искључиво у скриптарници Академије);
 4. Образац ШВ-20 (2 примерка) - читко попуњена ћирилицом (купују се искључиво у скриптарници школе);
 5. Три фотографије димензија 3.5 х 4.5 цм
 6. Доказ о уплати школарине (150.000,00 динара ако се плаћа у целости или 30.000,00 динара ако се плаћа у 5 месечних рата – кандидат у рубрици „позив на број“ уписује „50 - јединствени матични број грађана“ из личне карте.);
 7. Уговор, ако се школарина плаћа на рате, се узима у канцеларији за специјалистичке студије;

Пријава за пријемни испит

Приликом пријаве на конкурс за полагање пријемног испита подноси се читко попуњен пријавни лист који се налази у информатору (купује се у скриптарници Академије). Уз пријавни лист подносе се на увид следећа оригинална документа и њихове фотокопије:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;
 4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5000,00 динара. Накнада за полагање пријемног испита плаћа се на шалтеру банке у просторијама Академије пословних струковних студија Београд – одсек Београд или у било којој банци на ж.р. бр. 840-2105666-61 (напомена: приликом попуњавања налога за уплату, у рубрици „позив на број“ уписује јединствени матични број грађана из личне карте).
 5. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени, не враћају се.
 • Високошколска установа основана 1956. године
 • Државна
 • Акредитована
 • Концепт дуалног образовања
 • Практична настава
 • Образовање усклађено са европским образовним простором
 • Могућност наставка школовања у иностранству
 • Започињеш каријеру пре осталих.
 • Посао учиш кроз праксу у привреди, а не само теоријски на часу.
 • После 3. године си стручњак у изабраној области.
 • Могућност развоја додатних вештина и компетенција кроз ваннаставне активности.
 • Могућност запошљавања у земљи и иностранству.
Накнада за полагање пријемног испита 5000 RSD
Школарина 99000 RSD*
* Могућност плаћања у више месечних рата

Важни датуми

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријављивање на конкурс обавиће се 19, 20. и 21. јуна 2024. године од 09:00 до 14:00 часова у просторијама Академије.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

Распоред полагања биће објављен 25. јуна 2024.године.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит ће се одржати 27. јуна 2024. године.

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА

Привремена ранг листа биће објављена 28. јуна 2024. године.

ПРИГОВОРИ

Приговори на привремену ранг листу могу се поднети 29. јуна 2024. године.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

Коначна ранг листа биће објављена 1. јула 2024. године.

УПИС

Упис ће се вршити 2., 3., 4. и 5. јула 2024. године од 09:00 до 14:00 часова у просторијама Академије.

9 РАЗЛОГА ЗАШТО ЈЕ БОЉЕ СТУДИРАТИ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 1. Струковне студије омогућавају студентима да, кроз концепт дуалног образовања (теорија + пракса), стечена теоријска знања и вештине примењују у практичном раду, док академске студије припремају студенте за развој научних, стручних и уметничких достигнућа.
 2. Директна повезаност са привредом кроз програме стручне праксе која је обавезни део Наставног плана и програма пружа студентима веће могућности за запошљавање.
 3. Пректични део дуалног система образовања реализује се у привредним субјектима и државним управама кроз практичну обуку и стручну праксу, те студенти имају прилику да током студирања буду укључени у радну и друштвену заједницу.
 4. Високошколске институције струковних студија своје студијске програме креирају на основу захтева тржишта рада и актуелних домаћих и европских трендова у пословању.
 5. Корак испред своје генерације сте јер студије трају 3 године, а једино диплома стечена на струковним студијама говори послодавцима да сте ви на пракси научили како да обављате посао за који сте се школовали.
 6. Степен стручне спреме који стичете једнак је степену који се стиче и на академским студијама у трајању од три године, а ви имате могућност стицања вишег степна образовања било на специјалистичким или мастар студијама које нуди Академија. Дакле, ниво стручне спреме на струковним студијама је једнак као и ниво стручне спреме на академским студијама. Разлика је само у врсти студија – струковне (практично орјентисане) и академске (теоријски орјентисане).
 7. Познаваћете најмање један страни језик на Б2 нивоу Европског референтног оквира за стране језике, што се данас приликом тражења посла готово подразумева.
 8. Готово 70% студената БАПУСС-а већ током студија пронађе своје прво запослење.
 9. Зато што је БАПУСС избор 1700 матураната сваке године.

Услови уписа

За упис у прву годину студија може конкурисати кандидат који има средње образовање. Кандидат који конкурише за упис полаже пријемни испит из два предмета.

Ако желите да поднесете пријаву за бесплатну припремну наставу, преузимете бесплатан примерак Збирке задатака за пријемни испит, или желите да урадите пробни пријемни испит, молимо Вас да се региструјете путем следеће форме.

Информациони системи и технологије

Кандидати полажу један обавезан предмет - Информатика, а слободно бирају још један од следећих 5 предмета:

 • Социологија
 • Економија
 • Пословна економија
 • Статистика
 • Математика

Јавна управа

Кандидати полажу један обавезан предмет - Устав и људска права, а слободно бирају још један од следећих 5 предмета:

 • Информатика
 • Социологија
 • Економија
 • Пословна економија
 • Статистика

Остали студијски програми

Кандидати слободно бирају 2 од следећих 6 предмета:

 • Информатика
 • Социологија
 • Економија
 • Пословна економија
 • Математика
 • Статистика

Контакт