Припремна настава

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА,

 УПИС СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2019/20 ГОДИНЕ

 

Припремна настава је бесплатна и организује се за следеће предмете:

  1. Информатика (обавезан предмет на пријемном испиту за упис на студијски  програм Информациони системи и технологије)
  2. Социологија
  3. Економија
  4. Пословна економиkа
  5. Математика
  6. Статистика
  7. Устав и људска права (обавезан предмет на пријемном испиту за упис на студијски програм Јавна управа)

Настава ће се изводити у два циклуса:

  1. СУБОТОМ И НЕДЕЉОМ, у пет узастопних викенда.

Почетак наставе је 11.05.2019.године (субота) или 12.05.2019. године (недеља), зависно од предмета, а према распореду предавања који ће бити објављен најкасније до 08.05.2019. године. Настава у овом циклусу завршава 09.06.2019. године.

 

  1. РАДНИМ ДАНИМА

Настава се изводи радним данима од 03.06.2019.године. до 14.06.2019. године, а према распореду предавања који ће бити објављен најкасније до 29.05.2019. године.

 

Пријава кандидата за припремну наставу врши се радним данима oд 18.03.2019. до 31.05.2019. године у канцеларијама број 23 и 25 (референтска служба) од 09 до 11 часова и од 13 до 15 часова. Образац за припремну наставу можете преузети са линка или приликом пријаве у канцеларијама 23 и 25.

Припремна настава за одговарајући предмет биће одржана уколико се пријави 15 и више полазника. Припремној настави могу присуствoвати само кандидати који имају потврду о пријави. Тестови за припремну наставу могу се бесплатно набавити у скриптарници Академије.

Распоред предавања по предметима, терминима и учионицама биће благовремено истакнут на сајту Академије. Детаљнија обавештења о припремној настави заинтересовани могу добити сваким радним даном од 10-14 часова на телефон 011/3042-312; 011/3042-313 или на сајту Академије www.bpa.edu.rs.

Рб. Назив документа Документ
1 Пријава за припремну наставу
2 Тестови и литература за припрему пријемног испита