Управљање пројектима

Управљање пројектима

је намењена студентима, незапосленима, као и запосленима у привреди и јавном сектору.

Управљање пројектима данас је неодвојиви део савременог пословања. Ова област се константно развија и налази примену у различитим индустријама, организацијама и пословним активностима.

Компетенције за управљање пројектима постају неопходне у пословању предузећа. Примењујући методе, алате и технике управљања пројектима, лакше се остварују циљеви предузећа и постиже пословна успешност. Сврха управљања пројектима је планирање, организовање и контролисање свих активности како би пројекат био што успешније изведен упркос свим ризицима. Управљање пројектима захтева овладавање различитим подручјима знања, вештина и способности.

Управљање пројектима је комплексан задатак који подразумева анализу свих утицајних фактора и поштовање свих ограничења. Да би се успешно реализовао пројекат, потребно је да се јасно дефинишу циљеви пројекта, одреди обухват, анализирају трошкови, препознају ограничења, изради временски план, доделе одговорности за извршавање активности, а све како би се пројекат реализовао у оквиру планираног обухвата, времена и трошкова.

Особе, обучене на оваквим и сличним обукама, неопходне су да би се неки пројекат заиста успешно реализовао.

Трајање обуке: 3 дана
Испит Не
Сертификат Да
Цена обуке 9.000 рсд

Студенти Академије остварују 50% попуста на ову обуку.

За ову обуку можете се пријавити лично, у канцеларији 304 Академије, или путем следеће форме.

Пријава за обуку

На основу члана 23. Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС" бр.872018), дајем Руковаоцу подацима - Београдској академији пословних и уметничких струковних студија, са седиштем у Београду, Краљице Марије 73, ПИБ 111302583, сагласност да обрађује следеће податке о личности: име и презиме, број телефона, имејл-адресу.