Висине накнада трошкова школовања

Текући рачун: 840-2105666-61

Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 01 Износ годишње школарине за основне струковне студије за држављане Републике Србије за упис у прву, другу и трећу годину студија 80.000,00 RSD
2 02 Пријава испита 1.200,00 RSD
3 03 Накнадна пријава испита и практикума 2.400,00 RSD
4 04 Пријава испита и практикума за студенте којима је истекао апсолвентски стаж 2.400,00 RSD
5 05 Промена испитивача 4.000,00 RSD
6 06 Овера семестра 1.800,00 RSD
7 07 Обнова године за основне струковне студије за држављане Републике Србије 40.000,00 RSD
8 08 Промена одсека или смера, или студијског програма 10.000,00 RSD
9 09 Пријава дипломског испита 6.000,00 RSD
10 10 Издавање уверења о дипломирању и трошкови израде дипломе до генерације 2017. 6.000,00 RSD
11 11 Издавање дупликата индекса 10.000,00 RSD
12 12 Издавање дупликата дипломе 12.000,00 RSD
13 13 Признавање испита положених на другој високошколској установи - по испиту, за све нивое студирања 2.400,00 RSD
14 14 Издавање уверења о положеним испитима 1.000,00 RSD
15 15 Неблаговремено вршење уписних радњи (обнова године, овера семестра, упис апсолвентског стажа) 3.000,00 RSD
16 16 Комисијско полагање испита 5.000,00 RSD
17 17 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за основне струковне студије (за држављане Републике Србије) 80.000,00 RSD
18 18 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за специјалистичке струковне студије (за држављане Републике Србије) 120.000,00 RSD
19 19 Поступак замене дипломе 12.000,00 RSD
20 21 Провера веродостојности уверења о дипломирању или дипломе (за домаћа правна или физичка лица) 6.000,00 RSD
21 22 Пријава верификације практикума (case study) за предмете треће године студија, по сваком пријављеном испиту 600,00 RSD
22 23 Издавање преписа наставног плана и програма или извода из наставног плана и програма - по предмету 1.200,00 RSD
23 24 Издавање преписа наставног плана и програма или извода из наставног плана и програма - комплетан 6.000,00 RSD
24 25 Промена изборног предмета 6.000,00 RSD
25 26 Пријава испита у ванредном року – за све студенте 2.400,00 RSD
26 27 Признавање по семестру 3.600,00 RSD
27 28 Организовање наставе и стручне праксе 3.000,00 RSD
28 29 Пријава одбране пројектног рада - до генерације 2017. 1.000,00 RSD
29 30 Пријава одбране пројектног рада - од генерације 2017. 3.000,00 RSD
30 31 Издавање уверења о дипломирању и трошкови израде дипломе од генерације 2017. 12.000,00 RSD
31 32 Пријава испита за буџетске студенте (прве 3 пријаве по предмету бесплатне) 600,00 RSD
32 40 Износ годишње школарине за специјалистичке струковне студије за држављане Републике Србије 120.000,00 RSD
33 50 Износ годишње школарине за мастер струковне студије по години 150.000,00 RSD
34 51 Пријава одбране завршног мастер рада 12.000,00 RSD
35 52 Издавање уверења и дипломе мастер струковних студија 12.000,00 RSD
36 53 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за мастер струковне студије 150.000,00 RSD
37 54 Обнова године за мастер струковне студије за држављане Републике Србије 75.000,00 RSD
38 55 Еквиваленција испита са специјалистичких струковних студија одсека Београд на мастер струковне студије за држављане Републике Србије 30.000,00 RSD
39 81 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за основне струковне студије (за стране држављане) 1.000,00 EUR
40 82 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за специјалистичке струковне студије (за стране држављане) 1.500,00 EUR
41 83 Износ школарине за упис у прву, другу и трећу годину студија за студенте стране држављане 1.000,00 EUR
42 84 Износ годишње школарине за упис специјалистичких струковних студија за стране држављане 1.500,00 EUR
43 85 Обнова године за основне струковне студије за стране држављане 500,00 EUR
44 86 Провера веродостојности уверења о дипломирању или дипломе (за страна правна или физичка лица) 60,00 EUR
45 87 Школарина за мастер струковне студије по години за стране држављане 1.700,00 EUR
46 88 Обнова године за мастер струковне студије за стране држављане 850,00 EUR
47 89 Еквиваленција испита са специјалистичких струковних студија одсека Београд на мастер струковне студије за стране држављане 350,00 EUR