Висине накнада трошкова школовања

Текући рачун: 840-2105666-61

Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 77 Уплата на рачун студента - кредит 0,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 01 Износ годишње школарине за основне струковне студије за држављане Републике Србије за упис у прву, другу и трећу годину студија 80.000,00 RSD
2 40 Износ годишње школарине за специјалистичке струковне студије за држављане Републике Србије 120.000,00 RSD
3 50 Износ годишње школарине за мастер струковне студије по години 150.000,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 02 Пријава испита у редовном року 1.200,00 RSD
2 03 Накнадна пријава испита и практикума 2.400,00 RSD
3 04 Пријава испита и практикума за студенте којима је истекао апсолвентски стаж 2.400,00 RSD
4 16 Комисијско полагање испита 5.000,00 RSD
5 22 Пријава верификације практикума (case study) за предмете треће године студија, по сваком пријављеном испиту 600,00 RSD
6 26 Пријава испита у ванредном року – за све студенте 2.400,00 RSD
7 32 Пријава испита за буџетске студенте (прве 3 пријаве по предмету бесплатне) 600,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 05 Промена испитивача 4.000,00 RSD
2 08 Промена одсека или смера, или студијског програма 10.000,00 RSD
3 25 Промена изборног предмета 6.000,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 13 Признавање испита положених на другој високошколској установи - по испиту, за све нивое студирања 2.400,00 RSD
2 27 Признавање по семестру 3.600,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 11 Издавање дупликата индекса 10.000,00 RSD
2 12 Издавање дупликата дипломе 12.000,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 06 Овера семестра 1.800,00 RSD
2 07 Обнова године за основне струковне студије за држављане Републике Србије 40.000,00 RSD
3 15 Неблаговремено вршење уписних радњи (овера семестра, упис апсолвентског стажа) 3.000,00 RSD
4 54 Обнова године за мастер струковне студије за држављане Републике Србије 75.000,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 55 Еквиваленција испита са специјалистичких струковних студија одсека Београд на мастер струковне студије за држављане Републике Србије 30.000,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 10 Издавање уверења о дипломирању и трошкови израде дипломе до генерације 2017. 6.000,00 RSD
2 19 Поступак замене дипломе 12.000,00 RSD
3 21 Провера веродостојности уверења о дипломирању или дипломе (за домаћа правна или физичка лица) 6.000,00 RSD
4 31 Издавање уверења о дипломирању и трошкови израде дипломе од генерације 2017. 12.000,00 RSD
5 52 Издавање уверења и дипломе мастер струковних студија 12.000,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 81 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за основне струковне студије (за стране држављане) 1.000,00 EUR
2 82 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за специјалистичке струковне студије (за стране држављане) 1.500,00 EUR
3 83 Износ школарине за упис у прву, другу и трећу годину студија за студенте стране држављане 1.000,00 EUR
4 84 Износ годишње школарине за упис специјалистичких струковних студија за стране држављане 1.500,00 EUR
5 85 Обнова године за основне струковне студије за стране држављане 500,00 EUR
6 86 Провера веродостојности уверења о дипломирању или дипломе (за страна правна или физичка лица) 60,00 EUR
7 87 Школарина за мастер струковне студије по години за стране држављане 1.700,00 EUR
8 88 Обнова године за мастер струковне студије за стране држављане 850,00 EUR
9 89 Еквиваленција испита са специјалистичких струковних студија одсека Београд на мастер струковне студије за стране држављане 350,00 EUR
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 14 Издавање уверења о положеним испитима 1.000,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 17 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за основне струковне студије (за држављане Републике Србије) 80.000,00 RSD
2 18 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за специјалистичке струковне студије (за држављане Републике Србије) 120.000,00 RSD
3 53 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за мастер струковне студије 150.000,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 09 Пријава дипломског испита 6.000,00 RSD
2 28 Организовање наставе и стручне праксе 3.000,00 RSD
3 29 Пријава одбране пројектног рада - до генерације 2017. 1.000,00 RSD
4 30 Пријава одбране пројектног рада - од генерације 2017. 3.000,00 RSD
5 51 Пријава одбране завршног мастер рада 12.000,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 23 Издавање преписа наставног плана и програма или извода из наставног плана и програма - по предмету 1.200,00 RSD
2 24 Издавање преписа наставног плана и програма или извода из наставног плана и програма - комплетан 6.000,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 Вежбанка 50,00 RSD
2 Стари индекси 250,00 RSD
3 Нови индекси 500,00 RSD
4 Информатор 500,00 RSD
5 Захтев за промену статуса 20,00 RSD
6 Захтев за промену смера 20,00 RSD
7 Уверење о просечној оцени 20,00 RSD
8 Захтев за преношење ЕСПБ 20,00 RSD
9 Захтева за испис 20,00 RSD
10 Захтев за мировање 20,00 RSD
11 Захтев за издавање уверења и дипломе 20,00 RSD
12 Образац - промена испитивача 20,00 RSD
13 Пријава испита генерација 2017 20,00 RSD
14 Пријава испита генерација 2007 20,00 RSD
15 Пријава испита генерација 2002 20,00 RSD
16 Образац - накнадна пријава 20,00 RSD
17 Захтев за обављање прексе 20,00 RSD
18 Вредновање стручне праксе 20,00 RSD
19 Семестрални лист 12,00 RSD
20 Уверење о студирању 12,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 Архитектура рачунара - Ј. Новаковић 1.500,00 RSD
2 Банкарско пословање - Д.Карић, Т. Мрвић 1.500,00 RSD
3 Банкарство - Д.Карић, Т. Мрвић 1.500,00 RSD
4 Банкарски менаџмент - М. Пушара 1.500,00 RSD
5 Енглески - Д. Марковић 1.500,00 RSD
6 Енглески 2 - М. Дишевић, В. Јокановић 1.500,00 RSD
7 Енглески 1 - А. Мандић 1.500,00 RSD
8 Енглески 2 - А. Мандић 1.500,00 RSD
9 Енглески 1 - Т. Марковић 1.500,00 RSD
10 Енглески 2 - Т. Марковић 1.500,00 RSD
11 Tourism worldbuilder - А. Величковић, Т. Стефановић 1.500,00 RSD
12 Keep calm Fokus on everyday english in use - Т. Стефановић, В. Вучковић 1.500,00 RSD
13 Learn and practice english - Т. Стефановић, В. Јокановић 1.500,00 RSD
14 Mastering the essentials of English - М. Дишевић, В. Јокановић 1.500,00 RSD
15 Business english in use - М. Дишевић 1.500,00 RSD
16 Економија - Б. Димитријевић 1.500,00 RSD
17 Економија - Љ. Малешевић 1.500,00 RSD
18 Економија - М.Паспаљ, Н. Пушара 1.500,00 RSD
19 Економија европске уније - Љ. Малешевић 1.500,00 RSD
20 Економија европске уније - М. паспаљ 1.500,00 RSD
21 Excell 2019 - А. Фрањић, Д. Љубичић 1.500,00 RSD
22 Економика предузећа - С. Кисић, М. Перовић-Јовановић 1.500,00 RSD
23 Финансијски менаџмент - Т. Р. Мрвић 1.500,00 RSD
24 Финансијска анализа и ревизија - З. Драгић Јелушић, Ч. Глигоријевић 1.500,00 RSD
25 Финансијско рачуноводство - М. Самарџић, Ф. Димитров, М. Милошевић 1.500,00 RSD
26 Финансијско право - Д. Јеринић, М. Јаковљевић 1.500,00 RSD
27 Финансијска тржишта - Б. Мирјанић 1.500,00 RSD
28 Финансијска анализа и ревизија - Ч. Глигоријевић, М. Павловић 1.500,00 RSD
29 Финансирање јавне управе - Д. Јеринић, Т. Одаловић 1.500,00 RSD
30 Интернет сервиси - А. Фрањић, Б. Мрђа, Д. Љубичић 1.500,00 RSD
31 Јавно-приватно партнерство - М. Бјелић 1.500,00 RSD
32 Хотелски менаџмент - С. Богетић 1.500,00 RSD
33 Интегрисани менаџмент системи - З. Антић, С. Богетић 1.500,00 RSD
34 Интернет програмирање - Г. Аритоновић 1.500,00 RSD
35 Информационе технологије - Д. Љубичић, А. Фрањић 1.500,00 RSD
36 Информационе технологије - Ј. Новаковић 1.500,00 RSD
37 Информационе системи и технологије - С. Марковић 1.500,00 RSD
38 Интернет маркетинг - М. В. Бубања 1.500,00 RSD
39 Јавне службе - Д. Јеринић, Н. Јеринић 1.500,00 RSD
40 Контрола и ревизија - Ч. Глигорић, М. Павловић 1.500,00 RSD
41 Контрола и ревизија - М. Самарџић 1.500,00 RSD
42 Корпоративне финансије - М.Р.Абрамовић 1.500,00 RSD
43 Канали маркетинга - А. Б. Тишма 1.500,00 RSD
44 Локална самоуправа у Републици Србији - М. Бјелић 1.500,00 RSD
45 Комуникације у бизнису - Ђ. Ђуровић, Д. Јеринић 1.500,00 RSD
46 Локална самоуправа у Републици Србији - М. Бјелић 1.250,00 RSD
47 Локални развој - Ђ. Ђуровић, Т. Одаловић, Т. Тадовановић 1.250,00 RSD
48 Логистика предузећа - Љ. Гереке, С. Лекић 1.500,00 RSD
49 Маркетинг - М. Ђурица 1.500,00 RSD
50 Маркетинг истраживања - М. Качар 1.500,00 RSD
51 Маркетинг истраживања - Ј. Вукмировић, Д. Вукмировић 1.500,00 RSD
52 Маркетинг услуга - М. Ђурица 1.500,00 RSD
53 Маркетинг у трговини - А. Б. Тишма, Р. Јовановић 1.500,00 RSD
54 Маркетинг у туризму - А. Микић, С. Милојевић 1.500,00 RSD
55 Математика - В. Килибарда, Б. Ћендић 1.500,00 RSD
56 Математика - В. Килибарда 1.500,00 RSD
57 Математика - С. Дабетић 1.500,00 RSD
58 Математика - Н. Деретић 1.500,00 RSD
59 Менаџмент - И. Ерић, М. Вучичевић 1.500,00 RSD
60 Менаџмент - С. Лекић 1.500,00 RSD
61 Менаџмент - Н. Докнић 1.500,00 RSD
62 Менаџмент информациони системи - Р. Матић 1.500,00 RSD
63 Менаџмент људских ресурса - Н. Докнић 1.500,00 RSD
64 Менаџмент квалитета - З. Антић 1.500,00 RSD
65 Менаџмент непрофитних организација - Р. Матић, М. Ивановић 1.500,00 RSD
66 Менаџмент малих и средњих предузећа - З. Ђурић 1.500,00 RSD
67 Менаџмент у малопродаји - А. Б. Тишма 1.500,00 RSD
68 Менаџмент продаје - В. Миладиновић 1.500,00 RSD
69 Менаџмент људских ресурса - М. Ивановић 1.500,00 RSD
70 Менаџмент у саобраћају - С. Богетић 1.500,00 RSD
71 Менаџмент туризма и угоститељства - Р. Марић 1.500,00 RSD
72 Менаџмент туристичке дестинације - Р. Марић, М. Николић 1.500,00 RSD
73 Менаџмент квалитета туристичких услуга - З. Антић 1.500,00 RSD
74 Управљачко рачуноводство - Ч. Глигорић, М. Павловић 1.500,00 RSD
75 Менаџерско рачуноводство - З. Петковић, Ч. Глигорић 1.500,00 RSD
76 Модели и технологије е-пословања - М. Б. Бубања 1.500,00 RSD
77 Међународне финансије - М. Пушара 1.500,00 RSD
78 Међународни стандарди у финансијском извештавању - С. Анџић, С. Ђуровић 1.500,00 RSD
79 Монетарне и јавне финансије - Т. Мрвић 1.500,00 RSD
80 Немачки пословни језик - М. Вучковић-Стојановић 1.125,00 RSD
81 Објектно програмирање -Г. Аритоновић 1.500,00 RSD
82 Опорезивање - И. Булатовић, С. Божовић 1.500,00 RSD
83 Основи уставног права и људских права - С. Вукићевић Вујичић 1.500,00 RSD
84 Организационо понашање - С. Лекић, И. Ерић 1.500,00 RSD
85 Осигурање - Д. Јеринић 1.500,00 RSD
86 Осигурање - М. Пушара 1.500,00 RSD
87 Модернизација царинске службе - Д. Јеринић 1.500,00 RSD
88 Основи међународног маркетинга - Р. Канцир 1.500,00 RSD
89 Основе програмирања - С. Марковић 1.500,00 RSD
90 Основи кривичног права и кривичног поступка - Ђ. Ђуровић 1.500,00 RSD
91 Основни институти царинског система и политике Србије - Д. Јеринић, Д. Јеринић 1.500,00 RSD
92 Основи јавних финансија - Т. Одаловић, Д. Јеринић 1.500,00 RSD
93 Царински поступак и процедуре - Д. Јеринић, В. Милошевић, Т. Одаловић 1.500,00 RSD
94 Практикум - Царинско пословање - Д. Јеринић, Т. Одаловић, Н. Јеринић 875,00 RSD
95 Разматрање полазних основа права и државе - Ђ. Ђуровић, Д. Јеринић 1.500,00 RSD
96 Пословне финансије - Д. Карић 1.500,00 RSD
97 Пословне комуникације - С- Лекић, С. Мандић 1.500,00 RSD
98 Пословне комуникације у туризму - М. Ивановић, А. Ђурић 1.500,00 RSD
99 Понашање потрошача - Р. Сенић, С. Милојевић 1.500,00 RSD
100 Пословна економика - М. Р. Абрамовић 1.500,00 RSD
101 Пословна економика - В. Мирковић, Љ. Арсић 1.500,00 RSD
102 Пословна економика - С. Анџић 1.500,00 RSD
103 Маркетинг комуницирање - С. Милојевић, А. Микић 1.500,00 RSD
104 Познавање робе - В. Миладиновић, А. Станковић 1.500,00 RSD
105 Порески систем - И. Булатовић, С. Божовић, И. Љубичић 1.500,00 RSD
106 Порески поступак - И. Булатовић 1.500,00 RSD
107 Пословно одлучивање - З. Ђурић 1.500,00 RSD
108 Примена маркетинга у непрофитним организацијама - М. Ивановић 1.500,00 RSD
109 Правно нормирање - И. Булатовић, Б. Радић, С. Радуновић 1.250,00 RSD
110 Привредно право са основама грађанског права - Ђ. Ђуровић 1.500,00 RSD
111 Привредно право са практикумом - М. Бјелић, С. Вучичевић 1.500,00 RSD
112 Предузетништво - Т. Милановић 1.500,00 RSD
113 Предузетништво - З. Антић 1.188,00 RSD
114 Предузетништво - скрипта - З. Антић 750,00 RSD
115 Рачунарске мреже - А. Фрањић, Д. Љубичић 1.500,00 RSD
116 Радно право -Т. Одаловић, Н. Јеринић 1.500,00 RSD
117 Развој и примена научно-истраживачких метода и техника - З. Ђурић 1.500,00 RSD
118 Реинжењеринг пословних процеса - З. Ђурић 1.500,00 RSD
119 Пореско књиговодство и евиденција - З. Петковић 1.500,00 RSD
120 Финансијско рачуноводство - З. Петковић 1.500,00 RSD
121 Аналитички контни оквир - З. Петковић 750,00 RSD
122 Рачуноводство - З. Петковић 1.500,00 RSD
123 Рачуноводство - Ф. Димитров, М. Самарџић, М. Милошевић 1.500,00 RSD
124 Рачуноводство - Ч. Глигорић 1.500,00 RSD
125 Рачуноводство - практикум - Ч. Глигорић 1.000,00 RSD
126 Развој информационих система - Р. Матић 1.500,00 RSD
127 Службеничко право - И. Мандић 1.500,00 RSD
128 Спољнотрговинско пословање - Р. Јовановић 1.500,00 RSD
129 Стратегијски финансијски менаџмент - Т. Мрвић, Н. Бранковић 1.500,00 RSD
130 Социологија - Д. Марковић, И. Булатовић 1.500,00 RSD
131 Социологија - Б. Радић, Д. Марковић, И. Булатовић 1.500,00 RSD
132 Одабрана поглавља социологије - С. Мандић 1.500,00 RSD
133 Социологија у туризму - А. Ђурић, М. Николић 1.500,00 RSD
134 Стратегијски менаџмент - З. Ђурић, С. Богетић 1.500,00 RSD
135 Статистика - Н. Деретић, Н. Деретић 1.500,00 RSD
136 Статистика - В. Килибарда 1.500,00 RSD
137 Спољнотрговинско пословање - М. Марковић 1.500,00 RSD
138 Увод у право - И. Мандић 1.500,00 RSD
139 Увод у административни и канцеларијско пословање - С. Вучичевић, М. Бјелић 1.500,00 RSD
140 Управно право и поступак - М. Бјелић 1.500,00 RSD
141 Управљање пословним перформансама - М. Р. Абрамовић 1.500,00 RSD
142 Управљање финансијским ризиком - Д. Карић 1.500,00 RSD
143 Употреба рачунара и рад са датотеком - Д. Љубичоћ, А. Фрањић 750,00 RSD
144 Обрада текста - Д. Љубичоћ, А. Фрањић 750,00 RSD
145 Табеларне калкулације - Д. Љубичоћ, А. Фрањић 750,00 RSD
146 Базе података - Ч. Вишњић, Д. Марковић 750,00 RSD
147 Презентације Power Point - В. Васковић 750,00 RSD
148 Интернет и комуникације - Б. Кнежевић, М. Тодоровић 750,00 RSD
149 Аналитички контни оквир - И. Самарџић, М. Медојевић 875,00 RSD
150 Анализа и дизајн информационих система - Б. Ђурђић 1.375,00 RSD
151 Банкарство - Ј. Душанић 1.500,00 RSD
152 Банкарство - Н. Нићин 1.500,00 RSD
153 Енглески - В. Божовић 1.125,00 RSD
154 Берзе и берзанско пословање - М. Паспаљ 750,00 RSD
155 Keep calm and fokus on business english in use - T. Стефановић, А. Кажанегра, В. Вукчевић 1.500,00 RSD
156 Енглески 1 - Љ. Јовковић 1.500,00 RSD
157 Енглески 2 - Љ. Јовковић 1.500,00 RSD
158 Банкарски менаџмент - Ј. Душанић, Б. Крстић 1.500,00 RSD
159 Економика и финансијски менаџмент у образовању - С. Каравидић, М. Каравидић 1.750,00 RSD
160 Економика туризма - С. Вујовић 1.500,00 RSD
161 Become a business english success - Т. Марковић 1.063,00 RSD
162 English test and exercise - В. Јокановић, Т. Стефановић 625,00 RSD
163 Енглески језик за менаџмент - В. Божовић 750,00 RSD
164 Електронско пословање у јавној управи - В. Васковић 1.500,00 RSD
165 Електронско пословање и електронско банкарство - Д. Ћосић, П. Радовановић 1.500,00 RSD
166 Exell - Д. Љубичић 813,00 RSD
167 Exell - М. Марковић, М. Самарџић 1.000,00 RSD
168 Интернет маркетинг - В. Васковић, Ј. Васковић 1.500,00 RSD
169 Инструменти маркетинга - М. Ђурица 875,00 RSD
170 Локална самоуправа у Републици Србији - М. Бјелић 1.500,00 RSD
171 Менаџмент иновација - Е. Ерић, М. Јанчетовић 1.500,00 RSD
172 Стратегијске финансије - Д. Јокић, Б. Калач, М. Самарџић 1.250,00 RSD
173 Комерцијално познавање робе - М. Јанчетовић 1.500,00 RSD
174 Маркетинг - Љ. Стојмировић 1.500,00 RSD
175 Математика - М. Марковић 1.500,00 RSD
176 Методологија - Љ. Стојмировић, Т. Радовановић, С. Стојмировић 1.500,00 RSD
177 Менаџмент информациони системи у јавној управи - Д. Ћосић 1.500,00 RSD
178 Менаџмент породичног бизниса - А. Б. Тишма 1.125,00 RSD
179 Информационе технологије - А. Стојановић 1.500,00 RSD
180 Менаџерско рачуноводство - И. Самарџић, С. Кнежевић 1.500,00 RSD
181 Менаџерско рачуноводство - И. Самарџић, Д. Матовић 1.500,00 RSD
182 Монетарна и фискална политика - С. Комазец 2.750,00 RSD
183 Методологија и епистемологија - А. Виденов Сенко 1.750,00 RSD
184 Монетарне и јавне финансије - М. Рајковић, Г. Милошевић 1.500,00 RSD
185 Монетарне и јавне финансије - Г. Милошевић 1.500,00 RSD
186 Основе туризма - Р. Марић 1.500,00 RSD
187 Основе програмирања - М. Поповић 1.500,00 RSD
188 Пословна економика - С. Каравидић, Д. Ивковић 1.500,00 RSD
189 Пословно право - С. Шогоров, М. Радоман 1.500,00 RSD
190 Приручник са инструкцијама за учеснике пословне игре - Б. Кнежевић, Ч. Вишњић 1.000,00 RSD
191 Рачуноводство - Група аутора 1.312,00 RSD
192 Руски пословни језик - М. Маројевић, М. Богдановић 1.750,00 RSD
193 Статистика - М. марковић 1.500,00 RSD
194 Статистика - Н. Томашевић 1.500,00 RSD
195 Спољнатрговина - М. Бејатовић, М. Пушара 1.500,00 RSD
196 Практикум из рачуноводства - З. Драгић Јелушић 1.500,00 RSD
197 Рачуноводство - З. Драгић 1.500,00 RSD
198 Стратегијски оперативни менаџмент - М. Јанчетовић, З. Ђурић 1.500,00 RSD
199 Збирка из финансијског рачуноводства - И. Самарџић, М. Медојевић, Н. Медојевић 1.125,00 RSD
200 Основе менаџмента - М. Ћосић 750,00 RSD
201 Водич кроз берзу - В. Миладиновић 1.500,00 RSD
202 Улога менаџера и лидера у новој економији - Д. Ранђић, М. Радовић Марковић, С. Лекић 1.000,00 RSD
203 Шпански - И. Вранић 875,00 RSD
204 Практикум физика - група аутора 562,00 RSD
205 Интернет сервиси - А. Фрањић, Б. Мрђа, Д. Љубичић 1.500,00 RSD
206 Увод у право - И. Мандић 1.500,00 RSD
207 Банкарски менаџмент - М. Пушара 1.500,00 RSD
208 Маркетинг истраживања - М. Качар 1.500,00 RSD
209 Основи уставног права и људских права - С. Вукићевић Вујичић 1.500,00 RSD
210 Порески систем - И. Булатовић, С. Божовић, И. Љубичић 1.500,00 RSD
211 Финансијски менаџмент - Т. Мрвић 1.500,00 RSD
212 Стратегијски финансијски менаџмент - Т. Мрвић, Н. Бранковић 1.500,00 RSD
213 Стратегијски оперативни менаџмент - З. Ђурић, С. Богетић 1.500,00 RSD
214 Зашита информационих система - Ј. Новаковић 1.500,00 RSD
215 Берзе и берзанско пословање - М. Паспаљ 1.500,00 RSD
216 Менаџмент ланца снабдевања - В. Миладиновић 1.500,00 RSD