Висине накнада трошкова школовања

Текући рачун: 840-2105666-61

Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 77 Уплата на рачун студента - кредит 0,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 01 Износ годишње школарине за основне струковне студије за држављане Републике Србије за упис у прву, другу и трећу годину студија за шк. 2023/24. годину. 99.000,00 RSD
2 40 Школарина за специјалистичке струковне студије за држављане Републике Србије 120.000,00 RSD
3 50 Школарина за мастер струковне студије по години 150.000,00 RSD
4 60 Административни трошкови за буџетске студенте од генерације 2022. године 5.000,00 RSD
5 65 СКАСС студенти 100,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 02 Пријава испита у редовном року 1.500,00 RSD
2 03 Накнадна пријава испита и практикума 3.000,00 RSD
3 04 Пријава испита и практикума за студенте којима је истекао апсолвентски стаж 3.000,00 RSD
4 16 Комисијско полагање испита 5.000,00 RSD
5 22 Пријава верификације практикума (case study) за предмете треће године студија, по сваком пријављеном предмету 1.500,00 RSD
6 26 Пријава испита у ванредном року - за све студенте 3.000,00 RSD
7 32 Пријава испита за буџетске студенте (прве 3 пријаве по предмету бесплатне) 1.000,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 05 Промена испитивача 5.000,00 RSD
2 08 Промена наставног плана и/или студијског програма 10.000,00 RSD
3 25 Промена изборног предмета 6.000,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 13 Признавање испита положених на другој високошколској установи - по испиту, за све студијске програме 3.000,00 RSD
2 27 Признавање по семестру 5.000,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 11 Издавање дупликата индекса 10.000,00 RSD
2 12 Издавање дупликата дипломе 12.000,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 06 Овера семестра 2.500,00 RSD
2 07 Обнова године за основне струковне студије за држављане Републике Србије 49.500,00 RSD
3 15 Неблаговремено вршење уписних радњи (обнова године, овера семестра, упис апсолвентског стажа) 3.000,00 RSD
4 54 Обнова године за мастер струковне студије за држављане Републике Србије 75.000,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 10 Издавање уверења о дипломирању и трошкови израде дипломе до генерације 2017. 8.000,00 RSD
2 21 Провера веродостојности уверења о дипломирању или дипломе (за домаћа правна или физичка лица) 6.000,00 RSD
3 31 Издавање уверења о дипломирању и дипломе од генерације 2017. 15.000,00 RSD
4 42 Издавање уверења о дипломирању и дипломе на специјалистичким струковним студијама 10.000,00 RSD
5 52 Издавање уверења и дипломе мастер струковних студија 15.000,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 81 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за основне струковне студије за стране држављане 1.000,00 EUR
2 82 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за специјалистичке струковне студије за стране држављане 1.500,00 EUR
3 83 Школарина за упис у прву, другу и трећу годину основних струковних студија за студенте стране држављане 1.000,00 EUR
4 84 Школарина за специјалистичких струковних студија за стране држављане 1.500,00 EUR
5 85 Обнова године за основне струковне студије за стране држављане 500,00 EUR
6 86 Провера веродостојности уверења о дипломирању или дипломе за страна правна или физичка лица 100,00 EUR
7 87 Школарина за мастер струковне студије по години за стране држављане 1.700,00 EUR
8 88 Обнова године за мастер струковне студије за стране држављане 850,00 EUR
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 14 Издавање уверења о положеним испитима за студенте који нису дипломирали 2.000,00 RSD
2 34 Издавање уверења о положеним испитима за дипломиране студенте 5.000,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 17 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за основне струковне студије (за држављане Републике Србије) 90.000,00 RSD
2 18 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за специјалистичке струковне студије (за држављане Републике Србије) 120.000,00 RSD
3 53 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за мастер струковне студије 150.000,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 09 Одбрана завршног рада на основним струковним студијама до генерације 2017. 8.000,00 RSD
2 28 Организовање стручне праксе 3.000,00 RSD
3 29 Пријава пројектног рада до генерације 2017. 2.000,00 RSD
4 30 Одбрана пројектног рада од генерације 2017. 7.000,00 RSD
5 41 Пријава и одбрана завршног рада на специјалистичким струковним студијама 10.000,00 RSD
6 51 Пријава одбране завршног рада на мастер струковним студијама 15.000,00 RSD
Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 23 Издавање преписа наставног плана и програма или извода из наставног плана и програма - по предмету 1.200,00 RSD
2 24 Издавање преписа наставног плана и програма или извода из наставног плана и програма - комплетан 6.000,00 RSD