Najnovija Obaveštenja - Odsek Beograd

AKADEMIJA KAO PRIMER DOBRE PRAKSE PRIMENE PRINCIPA DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANjA I BRIGE O ZAJEDNICI

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, i u okolnostima vanrednog stanja, podjednako brine o studentima, kao o svom glavnom prioritetu, ali i o lokalnoj zajednici, primenjujući principe društveno odgovornog poslovanja. Razgovor sa državnom sekretarkom za visoko obrazovanje, prof. dr Anom Langović Milićević, u Jutarnjem programu RTV Pink pogledajte na sledećoj adresi.

IMPLEMENTACIJA VIRTUALNOG ASISTENTA (CHATBOT-a) - COVID-19 Info Srbija

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija je veoma ponosna na doprinos koji je dala kroz saradnju sa kompanijom Saga New Frontier Group sa kojom je radila na implementaciji virtuelnog asistenta (Chatbot) koji pruža sve neophodne informacije u vezi sa epidemijom COVID-19 virusa u Srbiji. Kompanija Saga New Frontier Group donirala je virtuelnog asistenta Vladi Republike Srbije (https://saga.rs/vesti/covid-19-info-srbija/). Na implementaciji virtuelnog asistenta volonterski je i bezrezervno radio tim sačinjen od profesora, asistenata i studenata sa katedre za Informacione sisteme i tehnologije BAPUSS-a, uz nesebičnu podršku menadžmenta Akademije, koji je u ovaj projekat uložio sve svoje znanje i vreme. Virtuelni asistent odgovara na sva potencijalna pitanja građana u vezi sa COVID-19 virusom i dostupan je na stranici https://covid19.rs/ 24 časa dnevno. Cilj platforme, pored dostupnosti velikom broju građana tokom 24 časa, je i dobijanje zvaničnih informacija bez čekanja, kao i rasterećenje kontakt centara i stručnih lica, kako bi njihov fokus bio na najvažnijim temama. Platforma pokriva scenarija i teme vezane za virus, a fokus je na informacijama o simptomima, merama prevencije, važnim telefonima, aktuelnim podacima i odlukama Vlade Republike Srbije. Takođe, platformi je moguće pristupiti direktno preko linka: viber://pa?chatURI=COVID19Info. Informacije možete dobiti unosom tekstualnih pitanja ili izborom jedne od ponuđenih kategorija. Chatbot (ili virtuelni asistent) je softverski proizvod koji simulira prirodnu komunikaciju i omogućava da korisnici dobiju odgovor kroz pisanu ili glasovnu poruku. Mogućnosti razumevanja glasovnih komandi, multijezičnost, dostupnost na različitim društvenim platformama, dostupnost 24/7 samo su neke do prednosti pametnih čatbotova. COVID-19 Info Srbija servis je informativnog karaktera, i daje informacije stanovništvu u realnom vremenu i informacije za postupanje u slučaju simptoma, a sve u cilju smanjenja rizika koje dodatno kretanje i izlazak iz kuće može doneti, zbog ekstremno brzog širenja zaraze između zdravih i zaraženih pojedinaca. Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija je zahvalna kompaniji Saga New Frontier Group na pozivu za saradnju i prilici da naši stručnjaci sa katedre za Informacione sisteme i tehnologije, a na taj način i sama ustanova, budu deo ovako velikog i značajnog projekta.

Obaveštenje za penzionisane radnike Akademije

Ovim putem obaveštavamo penzionisane radnike Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih stuidija (pravnih prethodnika BPŠ, BPŠ-VŠSS, APSSB i dr.) da je krizni štab Akademije, sagledavajući potrebe i svoje mogućnosti, doneo Odluku o formiranju timova za pomoć penzionerima Akademije, a u skladu sa proglašenim vanrednim stanjem na teritoriji Republike Srbije. Svi penzionisani radnici Akademije koji zbog proglašenog vanrednog stanja i preporuke Vlade Republike Srbije, nisu u mogućnosti da samostalno obave kupovinu namirnica, lekova i drugih životnih potrepština, mogu se javiti na broj telefona 011/3042396 svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 časova, kako bi neki od timova za njih uslužno obavio kupovinu i dostavio im na kućnu adresu. Krizni štab Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija

VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE AKADEMIJE

U skladu sa novonastalom situacijom i odlukom državnog vrha Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja, a u cilju sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, obaveštavaju se svi studenti da se obustavlja čitav nastavni proces (predavanja, vežbe, kolokvijumi, ispiti, konsultacije), kao i sve studentske aktivnosti na Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija i da Akademija neće raditi do daljnjeg. O načinu realizacije nastavnog procesa i svih ostalih aktivnosti koje se tiču kako nastave, tako i administrativno-tehničkih radnji, studenti će biti blagovremeno obavešteni putem sajta Akademije.                                                            predsednik Akademije       dr Miodrag Paspalj, prof. s.s.

VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA POLAZNIKE PRIPREMNE NASTAVE

U skladu sa novonastalom situacijom i odlukom državnog vrha Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja, a u cilju sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, obaveštavaju se svi polaznici pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita na Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija da se pripremna nastava obustavlja do daljnjeg. O načinu realizacije pripremne nastave svi polaznici biće blagovremeno obavešteni putem mejla i/ili broja telefona u najskorije vreme.   predsednik Akademije       dr Miodrag Paspalj, prof. s.s.

Raspored polaganja kolovijuma za predmet Projektovanje informacionih sisrtema- NOVO

U prilogu se nalazi raspored polaganja kolokvijuma u skladu sa novonastalom situacijom. Tačan raspored i način polaganja će biti okačeni na sajtu Škole naknadno.

RASPORED POLAGANjA ONLINE KOLOKVIJUMA ZA PERIOD 6.4-10.4.2020.

Posštovani studenti, U prilogu je dat detaljan Raspored polaganja ONLINE kolokvijuma za period 6.4-10.4.2020. godine. Uputstvo o polaganju ONLINE kolokvijuma, studenti mogu preuzeti na sledećoj adresi.   STUDENTSKA SLUŽBA AKADEMIJE   Prilog:

Obaveštenje o PRVOM KOLOKVIJUMU iz predmeta RAČUNOVODSTVO - prof. Miloš Pavlović

Poštovani studenti, obaveštavam Vas da će se prvi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo održati 15.04.2020. godine u periodu od 11 do 11.20 časova. Za kolokvijum spremiti materijal sa nastave i vežbi, zaključno sa sastavljanjem početnog Bilansa stanja. Link na kome će se nalaziti test biće postavljen u sredu, 15.aprila u 11.05 na sajtu Akademije u delu Obaveštenja-Kolokvijum. Molim Vas da svi pristupite izradi kolokvijuma i budete tačni jer je test vremenski ograničen i biće dostupan do 11.20 časova. Prof. Miloš Pavlović

Obaveštenje o prvom kolokvijumu iz Sociologije u biznisu na studijskim programima: Informacioni sistemi, Menadžment, Finansije, računovodstvo i bankrastvo - prof.Slavica Mandić

Poštovane kolege, Obaveštavam Vas će se prvi kolokvijum iz predmeta Sociologija u biznisu realizovati preko onlajn platforme, u sredu 15.4.2020.godine u terminu od 12-12.30 časova. Slavica Mandić

Prvi kolokvijum iz predmeta Internet marketing -Marijana Vidas-Bubanja

Poštovane kolege, Obaveštavam vas da će se prvi kolokvijum iz predmeta Internet marketing realizovati preko onlajn platforme u petak 10.04.2020. godine u vremenu od 12 do 12,45 časova.  Marijana Vidas-Bubanja

Prvi kolokvijum iz predmeta Elektronsko poslovanje - Marijana Vidas-Bubanja

Poštovane kolege, Obaveštavam vas da će se prvi kolokvijum iz predmeta Eelektronsko poslovanje održati u četvrtak 9.04.2020. godine preko onlajn platforme u vremenu od 12  do 12,45 časova. Sve detalje i uputstva oko izrade kolokvijuma možete naći u sekciji predmeta. Marijana Vidas-Bubanja

Obaveštenje o online polaganju prvog kolokvijum iz predmeta Marketinga u trgovini kod prof. Ankice Borota Tišma

Poštovane koleginice i kolege, Prvi kolokvijum iz predmeta Marketing u trgovini biće održan u petak, 10. aprila od 18 do 18:15 časova. Kolovkijum će biti u formi 10 kratkih pitanja na koje treba da date kratke i jasne odgovore. Pitanja na kolokvijumu obuhvataju materijal iz udžbenika Marketing u trgovini od autora Ankice Borota-Tišma i Radice Jovanović i obuhvata prvih pet poglavlja. Testu možete pristupiti na linku koji će biti postavljen u navedeno vreme na sajtu Akademije, u delu Obaveštenja/Kolokvijumi. Predmetni profesor dr  Ankica Borota Tišma

Ustav i ljudska prava -kolokvijum

Drage koleginice i kolege,  U prilogu su informacije o prvom kolokvijumu iz predmeta Ustav i ljudska prava. prof.Sofija Vujičić  

Kolokvijum Ustavno pravo

Drage koleginice i kolege,  U prilogu je obaveštenje o terminu i formi prvog kolokvijuma iz predmeta Ustavno pravo prof. Sofija Vujičić  

Obaveštenje o online polaganju kolokvijuma kod prof. Slavice Dabetić

Poštovani studenti, Ovim putem vas obaveštavam da će se ONLINE kolokvijum iz predmeta Statistika (SP Javna uprava), Poslovna statistika (SP Menadžment) i Statistika u turizmu (SP Menadžment turizma) kod profesora dr Slavice Dabetić održati u četvrtak 9. aprila 2020. g. od 18-19 časova. Kolokvijum obuhvata sledeće oblasti: Predmet i zadatak statistike; Osnovni statistički pojmovi; Deskriptivne mere; Slučajna promenljiva; Teorijski rasporedi prekidne slučajne promenljive (Binomni i Poissonov raspored); Raspored verovatnoće neprekidne slučajne promenljive (Normalna raspodela); Intervali poverenja (Interval poverenja za aritmetičku sredinu populacije kada je varijansa osnovnog skupa poznata i kada varijansa osnovnog skupa nije poznata, Interval poverenja tj ocenjivanje proporcije osnovnog skupa). Test se sadrži od zadataka i pitanja iz teorije. Studenti testu kolokvijuma mogu pristupiti na linku koji će biti objavljen (postavljen) u gore navedeno vreme na sajtu Akademije u delu obaveštenja/kolokvijum. Srdačan pozdrav, dr Slavica Dabetić

Obaveštenje o online polaganju I kolokvijuma iz predmeta Principi marketinga kod prof Ane Zekavice

Poštovani studenti, Ovim putem Vas obaveštavam da će se online kolokvijum (prvi) iz predmeta Principi marketinga kod prof Ane Zekavice održati u sredu, 8.aprila od 12:10h do 12:30h. Studenti testu kolokvijuma mogu pristupiti na linku koji će biti postavljen u navedeno vreme na sajtu Akademije u delu obaveštenja/kolokvijum i biće dostupan za izradu samo u navedenom vremenom (neće moći da se pristupi izradi kolokvijuma nakon 12:30h). Rezultati će biti dostupni po isteku vremena. Za sva dodatna pitanja stojim Vam na raspolaganju. Srdačan pozdrav, Ana Zekavica

Obaveštenje o online polaganju I kolokvijuma iz predmeta Marketing istraživanja kod prof Ane Zekavice

Poštovani studenti, Ovim putem Vas obaveštavam da će se online kolokvijum (prvi) iz predmeta Marketing istraživanja kod prof Ane Zekavice održati u četvrtak, 9.aprila od 10:30h do 10:45h. Studenti testu kolokvijuma mogu pristupiti na linku koji će biti postavljen u navedeno vreme na sajtu Akademije u delu obaveštenja/kolokvijum i biće dostupan za izradu samo u navedenom vremenom (neće moći da se pristupi izradi kolokvijuma nakon 10:45h). Rezultati će biti dostupni po isteku vremena. Za sva dodatna pitanja stojim Vam na raspolaganju. Srdačan pozdrav, Ana Zekavica  

Obaveštenje o online polaganju prvog kolokvijuma iz predmeta MENADžMENT KVALITETA TURISTIČKIH USLUGA - dr Zorana Antić

Poštovani studenti, Ovim putem vas obaveštavam da će se online kolokvijum iz predmeta Menadžment kvaliteta turističkih usluga održati u četvrtak, 9. aprila od 17,00 do 17,45č. Kolokvijum obuhvata prva četiri poglavlja udžbenika (Menadžment kvaliteta turističkih usluga, autor Zorana Antić) i čini ga 10 otvorenih pitanja i dodatno, bonus pitanje. Svako pitanje nosi 2 poena. Potrebno je osvojiti najmanje 10 poena. Studenti testu kolokvijuma mogu pristupiti na linku koji će biti postavljen u navedeno vreme na sajtu Akademije u delu obaveštenja/kolokvijum.

OBAVEŠTENjE O ODLAGANjU ISPITNIH ROKOVA TOKOM TRAJANjA VANREDNOG STANjA

U skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja, a u cilju sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, obaveštavaju se svi studenti da se ispitni rokovi na Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija ODLAŽU DO DALjNjEG . O terminu prvog narednog ispitnog roka studenti će biti blagovremeno obavešteni putem sajta Akademije. Studentska služba Akademije

Seminarski radovi

Na starnici predmeta u delu Opšte nalazi se spisak seminarskih radova i datumi njihove predaje.

Vežbe iz predmeta Računovodstvo poreskih obveznika

Obaveštavaju se studenti da je materijal za 7. nedelju vežbi iz predmeta Računovodstvo poreskih obveznika postavljen na sajt u okviru predmeta u delu za Vežbe. Predmetni asistent dr Vladimir Grdinić.

Predavanja i vežbe za 2.04. iz Elektronskog poslovanja -Marijana Vidas-Bubanja

Poštovane kolege, Predavanja i vežbe iz Elektronskog poslovanja za 2.04. možete naći na sajtu Akademije u sekciji predmeta u segmentima predavanja/vežbe. Predmetni profesor Marijana Vidas-Bubanja  

SP POSLOVNA EKONOMIJA- STRATEGIJSKI MARKETING- VEŽBE

Poštovani studenti, Ovim putem Vas obaveštavam da je prezentacija za vežbe iz predmeta Strategijski marketing za VII nedelju postavljena na sajtu  Akademije u sekciji predmeta.  Napomena: na kraju prezentacije nalazi se zadatak. Radove slati na e-mail adresu: adjekic2@gmail.com Za sve dodatne informacije stojim Vam na raspolaganju. Demonstrator Aleksandra Đekić

SP POSLOVNA EKONOMIJA- STRATEGIJSKI MARKETING- ALEKSANDRA STOJKOVIĆ

Poštovani studeniti, Prezentacija za predavanje predviđeno za VII nedelju dostupno je na sajtu Akademije u sekciji predmeta. Aleksandra Stojković

Računarske mreže, ON-LINE diskusije u realnom vremenu, termini rasprava i testiranja

Od ovog utorka od 10 do 12 sati preko Skajp grupe RMreze2020 uvodimo rasprave na teme koje su ranije objavljene. Preko gugl učionice radićete testove iz tema koje smo raspravljali prethodnog utorka. Ovo je raspored za prvih pet nedelja. 10:00 - 12:00 • 31.03 – IP adresiranje • 07.04 – Mrežni standardi • 14.04 – Mrežna arhitektura i mrežni operativni sistemi • 21.04 – Bežična komunikacija i prenos signala • 28.04 – Prenosni medijumi i mrežne komponente Za raspravu se spremite čitanjem prezentacija, dodatnog materijala iz knjige i sa interneta, gledanjem video materijala... Testove ćete raditi svakog utorka od 9:40. Testovi će imati 15 pitanja i trajaće 10 minuta. Posle testa raspravljamo sledeću temu po rasporedu. Testiranja će se raditi po sledećem rasporedu: 09:40 • 07.04 – IP adresiranje • 14.04 – Mrežni standardi • 21.04 – Mrežna arhitektura i mrežni operativni sistemi • 28.04 – Bežična komunikacija i prenos signala • 05.05 – Prenosni medijumi i mrežne komponente

Prof, Radica Jovanović-Obaveštenje za studente specijalističkih studija, smer Javna uprava,poreski i carinski sistem

Poštovani studenti, prezentacija predavanja iz predmeta Spoljnotrgovinski i devizni sistem kod prof. Radice Jovanović za 01.04.2020 nalazi se na stranici predmeta (informacije o predmetu). Za sve dodatne informacije možete me kontaktirati putem meila (radica.jovanovic@bpa.edu.rs(  

OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE - PROF. RADICA JOVANOVIĆ

Poštovani studenti, Prezentacija predavanja Spoljnotrgovinsko poslovanje za 02.04.2020 nalazi se na stranici predmeta (informacije o predmetu). Za sva pitanja stojim vam na raspolaganju putem meila. prof. Radica Jovanović

Prof. dr Filip Dimitrov, smer Menadžment turizma - Prezentacija predavanja za 31.03.2020. godine iz predmeta RAČUNOVODSTVO

Na stranici predmeta (Informacije o predmetima) postavljena je prezentacija predavanja za 31.03.2020. godine.

Prof. dr Filip Dimitrov, smer Menadžment - Prezentacija predavanja za 31.03.2020. godine iz predmeta OSNOVI RAČUNOVODSTVA ZA MENADžERE

Na stranici predmeta (Informacije o predmetima) postavljena je prezentacija predavanja za 31.03.2020. godine.

Zašto Akademija?

Prva državna Akademija strukovnih studija

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd je prva i vodeća akreditovana visokoškolska institucija u Srbiji.

Akreditovani programi

Akademija realizuje nastavu na osamnaest akreditovanih studijskih programa.

Stipendije

Kompanija SAGA New Frontier Group stipendira godišnje 3 najbolja studenata sa smera Informacioni sistemi i tehnologije.

Stručna praksa

Ostvarena je saradnja sa  velikim brojem kompanija i ustanova u kojima studenti imaju mogućnost da rade i uče na konkretnim primerima i primene svoje stečeno znanje.

Studentski servis

Prijava ispita i pregled studentskog kartona omogućeni su pomoću studentskog internet servisa.

Učenje na daljinu

Elektronsko učenje i polaganje testova omogućeno je preko e-Learning aplikacije.

Studentske organizacije

Studentski parlament i Sportske asocijacije studenata nude studentima mnoštvo mogućnosti i sve potrebne informacije.

Javna predavanja

Brojna javna predavanja od strane uspešnih ličnosti različitih profila obrazovanja.

Studijski programi - Odsek Beograd

Stručno usmerenje

OSS

Student dobija zvanje strukovni inženjer informacionih sistema

 • 3 godine
 • 26 predmeta
 • 180 ESPB
OSS

Student dobija zvanje strukovni menadžer

 • 3 godine
 • 26 predmeta
 • 180 ESPB
OSS

Student dobija zvanje strukovni ekonomista

 • 3 godine
 • 26 predmeta
 • 180 ESPB
OSS

Student dobija zvanje strukovni ekonomista

 • 3 godine
 • 26 predmeta
 • 180 ESPB
OSS

Student dobija zvanje strukovni ekonomista

 • 3 godine
 • 26 predmeta
 • 180 ESPB
OSS

Student dobija zvanje strukovni menadžer

 • 3 godine
 • 26 predmeta
 • 180 ESPB
OSS

Student dobija zvanje strukovni pravnik

 • 3 godine
 • 26 predmeta
 • 180 ESPB
SSS

Student dobija zvanje specijalista strukovni pravnik

 • 1 godina
 • 6 predmeta
 • 60 ESPB
SSS

Student dobija zvanje specijalista strukovni pravnik

 • 1 godina
 • 6 predmeta
 • 60 ESPB
MSS

Student dobija zvanje master strukovni ekonomista

 • 2 godine
 • 15 predmeta
 • 120 ESPB

Pridružite nam se!

Kontinuitet u radu, duga tradicija i iskustvo, osavremenjeni nastavni programi, izuzetni uslovi studiranja i tehničke mogućnosti čine Akademiju poslovnih strukovnih studija danas najatraktivnijom i najvećom visokoškolskom ustanovom ovog tipa, ne samo u Srbiji, već i na Balkanu.

0

Aktivnih studenata

0

Studijskih programa

0

Nastavnog osoblja

0

Diplomiralo

Kontaktirajte nas