Аlumni

O ALUMNI ASOCIJACIJI 

BEOGRADSKA AKADEMIJA POSLOVNIH I UMETNIČKIH STUDIJA


Alumni asocijacija predstavlja udruženje diplomiranih studenata, a formirana je u cilju poslovnog umrežavanja, promovisanja mogućnosti usavršavanja kroz organizovanje specijalizovanih kurseva, kao i mogućnosti nastavka školovanja na specijalističkim i master studijama. 
Ova Asocijacija teži da svim sadašnjim i bivšim studentima Beogradske akademije poslovnih i umetničkih studija, bez obzira na sferu interesovanja, omogući da razmenjuju iskustva kroz različite programe, događaje i druge vidove međusobne komunikacije, kako bi na taj način ostali u kontaktu i bili uključeni u dešavanja na ovoj uglednoj instituciji. 
Alumni asocijacija predstavlja neiscrpni potencijal za sve vidove saradnje, a posebno za povezivanje Akademije sa privrednim subjektima, gde su njeni diplomirami studenti zaposleni, a radi daljeg razvoja, kako same ustanove, tako i  stručne prakse. 
Kroz ovaj vid organizacije, diplomirani studenti Beogradske akademije poslovnih i umetničkih studija dobiće priliku da učestvuju u razvoju institucije na kojoj su se školovali, te će biti u prilici da svojim znanjem i iskustvom  pomognu funkcionisanje ove važne organizacije.
Alumni asocijacija Beogradske akademije poslovnih i umetničkih studija usmerena je ka informisanju, integraciji i razvoju usluga za svoje članove. Postojanje ove organizacije podrazumeva aktivnosti koje će:

  • Pospešiti razvoj saradnje Akademije sa privrednim subjektima u kojima su angažovani njeni bivši studenti.
  • Motivisati članove Alumni asocijacije u kontekstu podsticanja naučno-stručnih aktivnosti.
  • Podstaći učešće u međunarodnoj naučnoj i stručnoj razmeni i uspostaviti relacija sa alumni klubovima iz zemlje i regiona.
  • Pomoći u afirmaciji društvene uloge visokog obrazovanja, visokoobrazovanih kadrova, obrazovnih profila iz oblasti koji se izučavaju na osnovnim, specijalističkim i master studijama ove Akademije.

 ČLANSTVO U ALUMNI ASOCIJACIJI

  • Članstvo u Alumni asocijaciji je besplatno.
  • Svaki član Alumni asocijacije dobija personalizovanu člansku karticu uz koju će biti omogućeno besplatno korišćenje biblioteke Akademije, udžbenika, kao i usluge računarskog  centra.
  • Svi redovni članovi Alumni asocijacije biće ujedno i članovi skupštine Alumni asocijacije.
  • Istaknutim pojedincima među članovima Alumni asocijacije, biće ponuđena zaslužena mesta u budućim formiranim organima asocijacije.