Аlumni

Alumni Asocijacija BAPUSS je udruženje diplomiranih studeneta koja ima za cilj umrežavanje članova i povezivanje sa privredom, pružanje pomoći svim članovima u poslovnom okruženju, organizaciji najtraženijih obuka, kurseva, seminara. Diplomiranje predstavlja kraj studija ali ujedno i početak karijere, a zajednica od 120 000 diplomiranih studenata predstavlja nesaglediv potencijal na vašem poslovnom putu, bilo da tražite posao, već uveliko radite ili ste na kraju karijere. Raznovrsnost poslova koje obavljaju naši članovi daje poseban kvalitet Alumni Asocijaciji. Tim povodom pozivamo sve diplomirane studente da postanu deo najveće Alumni Asocijacije u regionu, a zainteresovane članove da nas kontaktiraju putem mejl adrese: alumni@bpa.edu.rs sa predlogom za saradnju, ideju ili viziju čijoj bi realizaciji Alumni Asocijacija mogla da da doprinos.