Belecon

U organizaciji Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija u junu 2024. godine održaće se treća međunarodna multidisciplinarna naučno-stručna konferencija „BELECON“. Konferencija će se održati u Beogradu,  na Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija 3. juna 2024. godine. Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da učestvujete na BELECON-u i dostavite i predstavite svoje naučne i stručne radove kako bismo zajedno doprineli oblikovanju i boljem razumevanju savremenih tendencija iz oblasti ekonomije, obrazovanja, informacionih tehnologija, prava, menadžmenta, marketinga, trgovine, poreskog i carinskog sistema, umetnosti i dizajna. Više informacija Konferenciji „BELECON“, prijavi radova i učešću možete dobiti na internet stranici: https://www.bpa.edu.rs/sr-cyrl-cs/belecon, ili putem e-mail adrese belecon@bpa.edu.rs.

O KONFERENCIJI

BELECON je međunarodna naučno-stručna konferencija, multidisciplinarnog karaktera organizovana od strane Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija. Cilj Konferencije je da se predstave dostignuća i inovacije iz društveno-humanističkih nauka, ali i iz oblasti informacionih tehnologija i umetnosti. Pored naučnog doprinosa, Konferencija ima za misiju da međusobno poveže istraživače iz zemlje, regiona i sveta i stvori prostor za slobodnu razmenu ideja i znanja i međusobnu podršku. Na ovaj način, BELECON 24 želi da olakša i obezbedi međunarodnu saradnju, kako samih istraživača, tako i institucija.

O ORGANIZATORU KONFERENCIJE

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija je vodeća visokoobrazovna institucija koja promoviše i unapređuje ugled visokog strukovnog obrazovanja, primarno iz oblasti poslovnih studija, informacionih tehnologija i prava. Tradicija duga 65 godina ukazuje na kvalitet koji se obezbeđuje diplomiranim studentima, njihovu konkurentnost na domaćem i na evropskom tržištu rada. Međunarodno priznata institucija, uživa ugled lidera u strukovnom obrazovanju, primenjuje koncept celoživotnog učenja, otvorena je za saradnju, istraživanja, inovacije i preduzetništvo, društveno odgovoran partner zajednice – poštovanje etičkih principa, zaštita i promovisanje prava zaposlenih i studenata, briga o lokalnoj zajednici i životnoj sredini.

 

TEMATSKE OBLASTI

 • Mikroekonomija,
 • Makroekonomija,
 • Finansije i bankarstvo,
 • Računovodstvo i revizija,
 • Poslovna informatika,
 • Menadžment,
 • Marketing i trgovina,
 • Carinski i poreski sistem,
 • Pravo i javna uprava,
 • Sociološke nauke,
 • Poslovna statistika,
 • Umetnosti i dizajn,
 • Ekologija,
 • Obrazovanje.

VAŽNI DATUMI

Location

19. april 2024.

Dostavljanje prijave o učešću i apstrakta rada

Location

12. maj 2024.

Dostavljanje radova

Za prijavu na Konferenciju potrebno je popuniti formular koji možete preuzeti na linku www.bpa.edu.rs/sr-cyrl-cs/belecon Popunjenu prijavu sa apstraktom rada, kao i finalne verzije radova potrebno je dostaviti na e-mail adresu: belecon@bpa.edu.rs Prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova Konferencije „BELECON 24“. U nadi da ćemo zajedno ostvariti ciljeve Konferencije, srdačno Vas pozdravlja, Organizacioni odbor „BELECON 24“. Na sledećem linku možete preuzeti svu potrebnu dokumentaciju.

BELECON2024.zip

INFORMACIJE

Organizator: Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija

Mesto održavanja/adresa: Kraljice Marije 73, 11000 Beograd


Vreme održavanja: 3.jun 2024.godine.

Tel: +381 11 30 42 300

Fax: +381 11 30 42 300


Kontakt:

E-mail: belecon@bpa.edu.rs


Sajt: www.bpa.edu.rs/sr-latn-rs/belecon