Centar za međunarodnu saradnju

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija (BAPUSS) prepoznaje internacionalizaciju kao strateški cilj za budući rast i razvoj institucije, put za postizanje izvrsnosti u razvoju znanja, profesionalnih veština i kompetencija.

Centar za međunarodnu saradnju prati realizaciju međunarodne saradnje Akademije sa drugim visokoškolskim institucijama  u zemlji i inostranstvu i  drugim međunarodnim organizacijama, mrežama i udruženjima.  Centar se bavi i razvojem međunarodnih aktivnosti Akademije u oblasti nastave, naučno-istraživačkog i stručnog rada i rada na međunarodnim projektima sa posebnim fokusom na međunarodne projekte za unapređenje nastavnog procesa i mobilnosti.

Centar organizuje usavršavanje studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u inostranstvu i prati međunarodnu razmenu (mobilnost) studenata koja se sprovodi na Akademiji.

Kontakt

Rukovodilac međunarodne saradnje

  • dr Tatjana Marković
    tatjana.markovic@bpa.edu.rs

Koordinator za međunarodnu saradnju

  • mr Vesna Jokanović
    vesna.jokanovic@bpa.edu.rs