Centar za međunarodnu saradnju

Centar za međunarodnu saradnju prati realizaciju međunarodne saradnje Akademije sa drugim visokoškolskim institucijama u zemlji i inostranstvu i drugim subjektima. Centar se bavi i razvojem međunarodnih aktivnosti Akademije u oblasti nastave, naučno-istraživačkog i stručnog rada i rada na međunarodnim projektima sa posebnim fokusom na međunarodne projekte za unapređenje nastavnog procesa i mobilnosti. Centar organizuje usavršavanje studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u inostranstvu i prati međunarodne razmene (mobilnost) studenata koja se sprovodi na Akademiji.

 

Rukovodilac

  • dr Tatjana Marković
    Kontakt: tatjana.markovic@bpa.edu.rs

Koordinator

  • mr Vesna Jokanović
    Kontakt: vesna.jokanovic@bpa.edu.rs