Centar za razvoj, kvalitet i projekte

Centar za razvoj, kvalitet i projekte bavi se praćenjem opšteg i društvenog razvoja sa posebnim osvrtom na razvoj visokog školstva u cilju usavršavanja i unapređivanja delatnosti Akademije. Centar sprovodi primenu sistema kvaliteta u Akademiji i koordinira rad na internim i eksternim projektima Akademije koji se realizuju radi poboljšanje organizacije i efikasnosti rada Akademije.

Rukovodilac

  • dr Zorana Antić, prof. s. s.
    Kontakt: zorana.antic@bpa.edu.rs