Centar za razvoj, kvalitet i projekte

Centar za razvoj, kvalitet i projekte bavi se praćenjem opšteg i društvenog razvoja sa posebnim osvrtom na razvoj visokog školstva u cilju usavršavanja i unapređivanja delatnosti Akademije. Centar sprovodi primenu sistema kvaliteta u Akademiji i koordinira rad na internim i eksternim projektima Akademije koji se realizuju radi poboljšanje organizacije i efikasnosti rada Akademije.

Razvoj

Uspešnost i razvoj poslovanja zahteva permanentnu naizmeničnu praksu obrazovanja i obučavanja. Obrazovanje je sticanje i stalno inoviranje šireg znanja iz primenjenih naučnih disciplina i uspešne poslovne prakse. Za razliku od obrazovanja, obuka je sticanje novih praktičnih znanja i veština potrebnih za rad, rukovođenje, upravljanje i organizaciono ponašanje.  Individualno učenje je sticanje znanja, veština i pravila ponašanja pojedinca, a kada individualno učenje rezultira promenom stavova, vrednosti, načina gledanja na stvari, govorimo o individualnom razvoju.

Centar za razvoj, kvalitet i projekte realizuje obuke iz različitih oblasti.

Obuke iz oblasti poslovnih veština realizuju se tokom cele godine, po formiranju grupa. Ukoliko se ne prijavi potreban broj polaznika, prijave ostaju važeće za naredni ciklus obuka.

Detaljnije o terminima prijave i početku održavanja ciklusa obuka, pogledajte ovde

Prijave za pohađanje obuka u organizaciji BAPUSS su stalno otvorene.

Zainteresovani se mogu se prijaviti za obuku popunjavanjem formulara za prijavu, koji se nalazi na sajtu Akademije (klikom na link obuke).

Kada se formira grupa za realizaciju obuke, Centar za razvoj, kvalitet i projekte BAPUSS će kontaktirati sa zainteresovanima i pružiti detaljne informacije o održavanju obuke.

Akademija u svojoj ponudi ima sledeće obuke poslovnih veština:

Ukoliko na ovoj listi niste našli obuku koja vas interesuje, možete priložiti zahtev za realizaciju obuke klikom na sledeće dugme.

Projekti

Projekte mogu inicirati zaposleni Akademije i eksterni korisnici, pokretanjem Zahteva za odobravanje projekta i odabirom odgovarajuće opcije za Vrstu projekta.

Rukovodilac

  • dr Zorana Antić, prof. s. s.
    Kontakt: zorana.antic@bpa.edu.rs