ECDL obuka

ECDL (European Computer Driving Licence) Međunarodni standard informatičke pismenosti

Obuka je namenjena studentima, nezaposlenima, zaposlenima i svima koji žele da usavrše ili sertifikuju informatičku kompetentnost.

ECDL (European Computer Driving Licence) je međunarodni standard kojim se na nivou EU i celog sveta definiše jedinstven okvir informatičke pismenosti (informatičko znanje i veštine) krajnjih korisnika računara. ECDL sertifikat potvrđuje potpunu kompetentnost za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija u svakodnevnom radu.

ECDL sertifikat je potreban svima koji žele efikasnije da obavljaju svakodnevne poslove, traže zaposlenje ili žele dalji napredak u karijeri u privatnom ili javnom sektoru. Kao takav namenjen je studentima, rukovodiocima i zaposlenima u privatnom i javnom sektoru. ECDL sertifikacioni program je usklađen sa potrebama tržišta rada i tehnološkim napretkom, međunarodno je priznat i zasnovan na primeni visokih standarda u oblasti informatičke pismenosti.

OSNOVNI NIVO – obuhvata četiri modula (Windows, Word, Excel i Internet) u trajanju od četiri nedelje. Posle odslušanog modula, polaže se ispit. Nakon svih položenih ispita (modula), dodeljuje se sertifikat. Literatura je obezbeđena. Nastava se realizuje u prostorijama Akademije - što je prednost, imajući u vidu da je većina dostupnih ECDL kurseva organizovana onlajn.

Za sve dodatne informacije u vezi sa ECDL obukom, uputite imejl na zoran.davidovac@bpa.edu.rs

 

Trajanje obuke: 4 nedelje
Ispit Da
Sertifikat Da
Cena obuke

24.000,00 rsd

Studenti Akademije ostvaruju 50% popusta na ovu obuku.

Za ovu obuku možete se prijaviti lično, u kancelariji 304 Akademije, ili putem sledeće forme.

Prijava za obuku

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS" br.872018), dajem Rukovaocu podacima - Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija, sa sedištem u Beogradu, Kraljice Marije 73, PIB 111302583, saglasnost da obrađuje sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, broj telefona, imejl-adresu.