Forenzika u praksi

Forenzika u praksi – pravno-ekonomski, bezbednosni i informatički aspekt

Obuka je namenjena studentima, nezaposlenima, kao i zaposlenima u privredi i javnom sektoru.

U današnjem konkurentnom i brzorazvijajućem profesionalnom okruženju, postoji velika potreba za za prepoznavanjem profesionalnih prevara, kriminala i lažnog predstavljanja finansijskih izveštaja, što je ključno za napredak i uspeh mnogih organizacija i preduzeća.

Pored toga, mnoge organizacije izbegavaju plaćanje poreza, vrše zloupotrebu javnih sredstava i javnih nabavki, gde forenzika ima veoma bitnu ulogu.

Savremene profitno orijentisane organizacije bi trebalo da odgovore i na pitanje sajber bezbednosti, koja se tretira kao deo poslovne kulture. Tako da digitalna forenzika dolazi sve više do izražaja.

I na kraju veoma važnu ulogu ima policija i tužilaštvo kod otkrivanja i procesuiranja krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala. Sva pomenuta pitanja biće obrađena po modulima u okviru ove obuke.

 

Ciljevi obuke su:

 

Savladavanje pravno-ekonomskog okvira za prepoznavanje ekonomskog kriminala, pranja novca i poreske utaje.

Osposobljavanje za prepoznavanje prevarnih radnji u finansijskim izveštajima.

Sagledavanje rizika u malim i srednjim preduzećima.

Sticanje i unapređenje veština u održavanju i zaštiti IT infrastrukture.

Unapređenje veština u smanjenju rizika i efikasnom upravljanju kontinuitetom poslovanja.

Sticanje veština u oblasti korporativne bezbednosti. 

Trajanje obuke: 5 dana
Ispit Da
Sertifikat Da
Cena obuke 12.000,00 rsd

Studenti Akademije ostvaruju 50% popusta na ovu obuku.

Za ovu obuku možete se prijaviti lično, u kancelariji 304 Akademije, ili putem sledeće forme.

Prijava za obuku

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS" br.872018), dajem Rukovaocu podacima - Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija, sa sedištem u Beogradu, Kraljice Marije 73, PIB 111302583, saglasnost da obrađuje sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, broj telefona, imejl-adresu.