Akreditacija

Rb. Naziv dokumenta Br. dokumenta Datum
1 Uverenje o akreditaciji studijskog programa OSS Javna uprava 612-00-00058/9/2022-03 1.11.2022.
2 Uverenje o akreditaciji studijskog programa SSS Računovodstvo, kontrola i revizija 612-00-00354/13/2019-03 19.1.2021.
3 Uverenje o akreditaciji studijskog programa SSS Javna uprava, poreski i carinski sistemi 612-00-00128/13/2020-03 19.1.2021.
4 Uverenje o akreditaciji MSS Informacioni sistemi 612-00-00225/10/2118-03 21.10.2020.
5 Uverenje o akreditaciji MSS Javna uprava 612-00-00158/12/2118-03 28.9.2020.
6 Odluka Vlade Republike Srbije o osnivanju Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd 05 број 02-02-7447/2018 2.8.2018.
7 Uverenje o akreditaciji studijskog programa OSS Menadžment 612-00-00831/2017-06 10.11.2017.
8 Uverenje o akreditaciji studijskog programa OSS Marketing i trgovina 612-00-00831/2017-06 10.11.2017.
9 Uverenje o akreditaciji studijskog programa OSS Finansije, računovodstvo i bankarstvo 612-00-00831/2017-06 29.9.2017.
10 Uverenje o akreditaciji studijskog programa OSS Porezi i carine 612-00-00831/2017-06 29.9.2017.
11 Uverenje o akreditaciji MSS Poslovna ekonomija 612-00-00832/2017-06 16.6.2017.
12 Uverenje o akreditaciji studijskog programa SSS Javna uprava, poreski i carinski sistemi 612-00-00833/2017-06 16.6.2017.
13 Uverenje o akreditaciji studijskog programa SSS Računovodstvo, kontrola i revizija 612-00-00833/2017-06 16.6.2017.
14 Uverenje o akreditaciji studijskog programa OSS Informacioni sistemi i tehnologije 612-00-00833/2017-06 19.5.2017.
15 Akreditovana visokoškolska jedinica van sedišta, bez svojstva pravnog lica Nova Varoš 612-00-00160/2015-04 19.6.2015.
16 Akreditovana visokoškolska jedinica van sedišta, bez svojstva pravnog lica Čačak 612-00-00265/2015-04 5.6.2015.
17 Akreditovana visokoškolska jedinica van sedišta, bez svojstva pravnog lica Sremska Mitrovica 612-00-0023/2015-04 20.3.2015.
18 Uverenje o akreditaciji studijskog programa OSS Menadžment turizma 612-00-00965/2014-04 4.7.2014.
19 Uverenje o akreditaciji studijskog programa OSS Javna uprava 612-00-00965/2014-04 4.7.2014.