Akreditacija

Rb. Naziv dokumenta Br. dokumenta Datum
1 Uverenje o akreditaciji MSS Informacioni sistemi 612-00-00225/10/2118-03 20.10.2020.
2 Uverenje o akreditaciji MSS Javna uprava 612-00-00158/12/2118-03 27.9.2020.
3 Dozvola za rad Akademije poslovnih strukovnih studija

Ministartstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije (05 broj 02-02-7447/2018 od 2.8.2018. god.) izdalo je Akademiji poslovnih strukovnih studija Dozvolu za rad pod brojem 612-00-2858/2018-06 od 26.12.2018. godine.

612-00-2858/2018-06 26.12.2018.
4 Odluka Vlade Republike Srbije o osnivanju Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd 05 број 02-02-7447/2018 2.8.2018.
5 Uverenje o akreditaciji studijskog programa OSS Marketing i trgovina 612-00-00831/2017-06 10.11.2017.
6 Uverenje o akreditaciji studijskog programa OSS Menadžment 612-00-00831/2017-06 10.11.2017.
7 Uverenje o akreditaciji studijskog programa OSS Finansije, računovodstvo i bankarstvo 612-00-00831/2017-06 29.9.2017.
8 Uverenje o akreditaciji studijskog programa OSS Porezi i carine 612-00-00831/2017-06 29.9.2017.
9 Uverenje o akreditaciji MSS Poslovna ekonomija 612-00-00832/2017-06 16.6.2017.
10 Uverenje o akreditaciji studijskog programa SSS Javna uprava, poreski i carinski sistemi 612-00-00833/2017-06 16.6.2017.
11 Uverenje o akreditaciji studijskog programa SSS Računovodstvo, kontrola i revizija 612-00-00833/2017-06 16.6.2017.
12 Uverenje o akreditaciji studijskog programa OSS Informacioni sistemi i tehnologije 612-00-00833/2017-06 19.5.2017.
13 Akreditovana visokoškolska jedinica van sedišta, bez svojstva pravnog lica Nova Varoš Staniirka Ljubenović 612-00-00160/2015-04 19.6.2015.
14 Akreditovana visokoškolska jedinica van sedišta, bez svojstva pravnog lica Čačak 612-00-00265/2015-04 5.6.2015.
15 Akreditovana visokoškolska jedinica van sedišta, bez svojstva pravnog lica Sremska MitrovicaLjiljana Stojanović 612-00-0023/2015-04 20.3.2015.
16 Uverenje o akreditaciji studijskog programa OSS Menadžment turizma 612-00-00965/2014-04 4.7.2014.
17 Uverenje o akreditaciji studijskog programa OSS Javna uprava Magacioner 612-00-00965/2014-04 4.7.2014.