Javne nabavke

Rb. Naziv dokumenta Br. dokumenta Datum
1 Plan javnih nabavki za 2024. godinu 01-2/55-1 20.12.2023.
2 Plan javnih nabavki za 2023. godinu - Izmena 01-2/37 17.11.2023.
3 Plan javnih nabavki za 2023. godinu 01-2-35/1 26.12.2022.
4 Plan javnih nabavki za 2022. godinu 01-2/53 31.12.2021.
5 Plan javnih nabavki za 2021. godinu 01-2/5 18.1.2021.
Rb. Naziv dokumenta Br. dokumenta Datum
1 POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA za javnu nabavku male vrednosti dobara - Piće za bife Akademije JN 06/2020 - Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi ЈН 06/2020 30.6.2020.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – dobara piće za bife Akademije JN 06/2020 ЈН 06/2020 30.6.2020.
ODLUKA O DODELI UGOVORA za javnu nabavku male vrednosti dobara JN 06/2020 - Piće za bife Akademije ЈН 06/2020 8.7.2020.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ZA JN 06/2020 – PIĆE ZA BIFE AKADEMIJE ЈН 06/2020 24.7.2020.
2 POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE u postupku javne nabavke male vrednosti usluga – Usluge informisanja javnosti i reklame. Javna nabavka broj: JN 07/2020 ЈН 07/2020 30.6.2020.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA u postupku javne nabavke male vrednosti usluga – Usluge informisanja javnosti i reklame. Javna nabavka broj: JN 07/2020 ЈН 07/2020 30.6.2020.
ODLUKA O ZAKLjUČENjU OKVIRNOG SPORAZUMA za javnu nabavku usluga JN 07/2020 - Usluge informisanja javnosti i reklame. ЈН 07/2020 8.7.2020.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ZA JN 07/2020 – USLUGE INFORMISANjA JAVNOSTI I REKLAME ЈН 07/2020 13.7.2020.
3 POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA za javnu nabavku dobara male vrednosti - Reprezentacija (reklamni materijal) broj JN 04/2020 ЈН 04/2020 23.6.2020.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA u postupku javne nabavke male vrednosti usluga – REPREZENTACIJA (REKLAMNI MATERIJAL) broj JN 04/2020 ЈН 04/2020 23.6.2020.
ODLUKA O ZAKLjUČENjU OKVIRNOG SPORAZUMA za javnu nabavku usluga JN 04/2020 - Reprezentacija (reklamni materijal) ЈН 04/2020 1.7.2020.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ZA JN 04/2020 – NABAVKA USLUGA REPREZENTACIJA (reklamni materijal) ЈН 04/2020 8.7.2020.
4 POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA za javnu nabavku dobara male vrednosti - materijal za održavanje higijene broj JN 05/2020 ЈН 05/2020 23.6.2020.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA u postupku javne nabavke male vrednosti dobara – MATERIJAL ZA ODRŽAVANjE HIGIJENE broj JN 05/2020 ЈН 05/2020 23.6.2020.
ODLUKA O ZAKLjUČENjU OKVIRNOG SPORAZUMA za javnu nabavku dobara JN 05/2020 - Materijal za održavanje higijene ЈН 05/2020 7.7.2020.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ZA JN 05/2020 – Materijal za održavanje higijene ЈН 05/2020 9.7.2020.
5 POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA za javnu nabavku dobara male vrednosti - Kancelarijski materijal broj JN 03/2020 ЈН 03/2020 17.6.2020.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA u postupku javne nabavke male vrednosti dobara – KANCELARIJSKI MATERIJAL broj JN 03/2020 ЈН 03/2020 17.6.2020.
ODLUKA O ZAKLjUČENjU OKVIRNOG SPORAZUMA za javnu nabavku dobara JN 03/2020 - Kancelarijski materijal ЈН 03/2020 30.6.2020.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ZA JN 03/2020 - NABAVKA DOBRA KANCELARIJSKI MATERIJAL ЈН 03/2020 9.7.2020.
6 POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U otvorenom postupku nabavke usluga - Štamparske usluge broj JN 02/2020 ЈН 02/2020 12.6.2020.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga - Štamparske usluge broj JN 02/2020 ЈН 02/2020 12.6.2020.
ODLUKA O ZAKLjUČENjU OKVIRNOG SPORAZUMA za javnu nabavku usluga JN 02/2020 - Štamparske usluge ЈН 02/2020 13.7.2020.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZA JN 02/2020 – NABAVKA USLUGA ŠTAMPARSKE USLUGE ЈН 02/2020 3.8.2020.
7 POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

u postupku javne nabavke dobara - nabavka električne energije - otvoreni postupak

Broj: JN - 01/2020

ЈН - 01/2020 20.5.2020.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku dobara – NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

BROJ JAVNE NABAVKE JN – 01/2020

ЈН - 01/2020 20.5.2020.
ODLUKA O DODELI UGOVORA o javnoj nabavci dobara u otvorenom postupku JN BROJ 01/2020 - ELEKTRIČNA ENERGIJA - ЈН - 01/2020 22.6.2020.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE DOBARA ZA JN 01/2020 – Električna energija ЈН 01/2020 24.7.2020.
8 Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2020. godinu JN-001-2020 11.5.2020.
Plan javnih nabavki za 2020. godinu JN-001-2020 11.5.2020.
9 POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

za javnu nabavku dobara male vrednosti JNMV 08/2019

- Delovi, pribor i materijal za računare

ЈНМВ 08/2019 7.11.2019.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku male vrednosti dobara broj JNMV - 08/2019

- Delovi, pribor i materijal za računare -

ЈНМВ 08/2019 7.11.2019.
ODLUKA O DODELI UGOVORA

za javnu nabavku male vrednosti dobara broj JNMV  08/2019

- Delovi, pribor i materijal za računare 

ЈНМВ 08/2019 19.11.2019.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA MALE VREDNOSTI,

BROJ JNMV-08/2019 

- Delovi, pribor i materijal za računare

ЈНМВ 08/2019 27.11.2019.
10 POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku, broj JN 07/2019 – gasno ulje ekstra lako evro EL ЈН 07/2019 18.9.2019.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku energenta za grejanje gasno ulje ekstra lako evro - L (period: grejna sezona: 15.10.2019 - 15.04.2020. godine) u otvorenom postupku, broj JN 07/2019

ЈН 07/2019 18.9.2019.
ODLUKA O DODELI UGOVORA PO JAVNOJ NABACI DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU JN 07/2019 - gasno ulje ekstra lako evro EL ЈН 07/2019 24.10.2019.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU JN BROJ 07/2019 – GASNO ULjE EKSTRA LAKO EVRO EL ЈН 07/2019 6.11.2019.
11 POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

Za javnu nabavku male vrednosti dobara JNMV 06/2019

– sredstva za čišćenje, toalet papiri i ubrusi

ЈНМВ 06/2019 22.4.2019.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV 06/2019

za javnu nabavku male vrednosti dobara

materijal za održavanje higijene (sredstva za čišćenje, toalet papiri i ubrusi) 

ЈНМВ 06/2019 22.4.2019.
ODLUKU O DODELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVKU

MALE VREDNOSTI DOBARA BROJ JNMV 06/2019

– MATERIJAL ZA ODRŽAVANjE HIGIJENE 

ЈНМВ 06/2019 14.5.2019.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA MALE VREDNOSTI,

BROJ JNMV-06/2019

- MATERIJAL ZA ODRŽAVANjE HIGIJENE sredstva za čišćenje, toalet papiri i ubrusi

ЈНМВ 06/2019 22.5.2019.
12 POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA za javnu nabavku dobara male vrednosti JNMV 05/2019

- kancelarijski materijal

Partija 1. Hartija za štampu i fotokopiranje i kancelarijski pribor

Partija 2. Toneri

ЈНМВ 05/2019 9.4.2019.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara male vrednosti JNMV  05/2019

kancelarijski materijal po partijama

PARTIJA 1. Hartija za štampu, fotokopir papir i ostali kancelarijski materijal

PARTIJA 2. Toneri

ЈНМВ 05/2019 9.4.2019.
ODLUKA O DODELI UGOVORA

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA JNMV 05/2019

- Partija 1. – Hartija za štampu i fotokopiranje i kancelarijski pribor

ЈНМВ 05/2019 23.4.2019.
ODLUKA O DODELI UGOVORA

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA JNMV 05/2019

- Partija 2. – Toneri

ЈНМВ 05/2019 23.4.2019.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA MALE VREDNOSTI

BROJ JNMV 05/2019

PARTIJA 1. HARTIJA ZA ŠTAMPU I FOTOKOPIRANjE I OSTALI KANCELARIJSKI MATERIJAL

ЈНМВ 05/2019 7.5.2019.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA MALE VREDNOSTI

BROJ JNMV 05/2019

PARTIJA 2. TONERI

ЈНМВ 05/2019 7.5.2019.
13 POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA za javnu nabavku male vrednosti dobara JNMV 01/2019

Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi

ЈНМВ 01/2019 5.4.2019.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – dobara piće za bife Akademije JNMV 01/2019 ЈНМВ 01/2019 5.4.2019.
PITANjA I ODGOVORI NA ZAHTEV ZA DODATNIM INFORMACIJAMA

ILI POJAŠNjENjIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE, JNMV 01/2019 POTENCIJALNIH PONUĐAČA OD 08.04.2019. godine

ЈНМВ 01/2019 10.4.2019.
PITANjA I ODGOVORI NA ZAHTEV

ZA DODATNIM INFORMACIJAMA ILI POJAŠNjENjIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE, JNMV 01/2019 POTENCIJALNIH PONUĐAČA OD 10.04.2019. godine

ЈНМВ 01/2019 12.4.2019.
ODLUKU O DODELI UGOVORA

ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA

JNMV 01/2019 Piće za bife Akademije

ЈНМВ 01/2019 24.4.2019.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

ZA JNMV 01/2019 – NABAVKA DOBARA

Piće za bife Akademije

ЈНМВ 01/2019 7.5.2019.
14 POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku nabavke usluga - Štamparske usluge po PARTIJAMA broj JN 04/2019

PARTIJA 1.Štampanje knjiga
PARTIJA 2.Štampanje obrazaca

ЈН 04/2019 29.3.2019.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku usluga - štamparske usluge - rezervisana javna nabavka, broj JN - 04/2019 ЈН 04/2019 29.3.2019.
ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA

U OTVORENOM POSTUPKU

– ŠTAMPARSKE USLUGE JN 04/2019

– PARTIJA 1. – Štampanje knjiga

ЈН 04/2019 14.5.2019.
ODLUKU O DODELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA

 U OTVORENOM POSTUPKU

– ŠTAMPARSKE USLUGE JN 04/2019

– PARTIJA 2. – Štampanje obrazaca

ЈН 04/2019 14.5.2019.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA

ZA JN 04/2019

– Partija 1. - štampanje knjiga

ЈН 04/2019 21.5.2019.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA

ZA JN 04/2019

– Partija 2. - štampanje obrazaca

ЈН 04/2019 21.5.2019.
15 POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U otvorenom postupku - JAVNA NABAVKA DOBARA, PO PARTIJAMA Broj JN-03/2019

Partija 1 - računari 
Partija 2 - laptopovi
Partija 3 - štampači 

ЈН-03/2019 22.3.2019.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – računari i štampači u otvorenom postupku, broj JN - 03/2019 ЈН-03/2019 22.3.2019.
PITANjA I ODGOVORI NA ZAHTEV ZA DODATNIM INFORMACIJAMA ILI POJAŠNjENjIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE, JN 03/2019 POTENCIJALNIH PONUĐAČA OD 01.04.2019. godine ЈН-03/2019 4.4.2019.
OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JN 03/2019

za javnu nabavku dobara – računari i štampači u otvorenom postupku

ЈН-03/2019 15.4.2019.
IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ZA JAVNU NABAVKU JN 03/2019 Računari i štampači

Partija 1. - Računari

Partija 2. - Laptopovi

Partija 2. - Štampači

ЈН-03/2019 15.4.2019.
ODLUKA O DODELI UGOVORA

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU

BROJ JN 03/2019 – Partija 1 - računari

ЈН-03/2019 9.5.2019.
ODLUKU O DODELI UGOVORA

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU

BROJ JN 03/2019 – Partija 2 - laptopovi

ЈН-03/2019 9.5.2019.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA MALE VREDNOSTI

BROJ JN 03/2019

– Partija 1 - RAČUNARI

ЈН-03/2019 13.5.2019.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA MALE VREDNOSTI

BROJ JN 03/2019

– Partija 2 - LAPTOPOVI

ЈН-03/2019 13.5.2019.
16 POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke dobara - nabavka električne energije - otvoreni postupak Broj: JN - 02/2019 ЈН-02/2019 20.3.2019.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA -za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku - električna energija - BROJ JAVNE NABAVKE JN-02/2019Stručnotehnički saradnik ЈН-02/2019 20.3.2019.
OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA

ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JN 02/2019

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

ЈН-02/2019 15.4.2019.
IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

 ZA JAVNU NABAVKU JN 02/2019 Električna energija

ЈН-02/2019 15.4.2019.
PITANjA I ODGOVORI NA ZAHTEV

ZA DODATNIM INFORMACIJAMA ILI POJAŠNjENjIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE, JN 02/2019 POTENCIJALNIH PONUĐAČA OD 12.04.2019. godine

ЈН-02/2019 15.4.2019.
ODLUKU O DODELI UGOVORA

PO JAVNOJ NABAVCI DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU

JN BROJ 02/2019 – ELEKTRIČNA ENERGIJA

ЈН-02/2019 24.4.2019.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE DOBARA ZA JN 02/2019

– Električna energija

ЈН-02/2019 12.6.2019.
17 Odluka o usvajanju PJN 2018 jn-001 31.1.2019.
Plan javnih nabavki za 2019. godinu jn-001-1 1.1.0001.