Kabinet predsednika Akademije

Savetnik za akreditaciju i studijske programe

  • dr Milan Bjelić, prof. s. s.

Savetnik za saradnju sa drugim visokoškolskim ustanovama

  • dr Bojan Radić, prof. s. s.

Poslovni sekretar

  • Ljiljana Trikić

Organizator promotivnih aktivnosti

  • Nedeljko Karakaš