Kreiranje uspeha

Kreiranje uspeha

Obuka je namenjena studentima, nezaposlenima, kao i zaposlenima u privredi i javnom sektoru.


Cilj  obuke  je da polaznici savladaju i nauče da primenjuju predložene analize, metode i strategije kako bi postigli željeni uspeh i unapredili kvalitet života. Polaznici će steći znanja kako da identifikuju i vrednuju svoja znanja i veštine, kao i da procene mogućnosti i pretnje koje dolaze iz spoljnog okruženja, a sve u cilju osmišljavanja jasnih planova i kreiranja specifičnih ciljeva za postizanje željenog uspeha.


Posebna pažnja će se posvetiti jezičkim obrascima koje koriste uspešne osobe.   Polaznici   će   imati   prilike   da   urade   test   ličnosti   koji   će predstavljati korisne smernice u daljem karijernom napredovanju, kao i test koji će pokazati ulogu pojedinca u timu.

Trajanje obuke: 1 dan
Ispit Ne
Sertifikat Da
Cena obuke 5.000,00 rsd

Studenti Akademije ostvaruju 50% popusta na ovu obuku.

Za ovu obuku možete se prijaviti lično, u kancelariji 304 Akademije, ili putem sledeće forme.

Prijava za obuku

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS" br.872018), dajem Rukovaocu podacima - Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija, sa sedištem u Beogradu, Kraljice Marije 73, PIB 111302583, saglasnost da obrađuje sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, broj telefona, imejl-adresu.