Veštine prezentovanja

Veštine prezentovanja

Uspešno prezentovanje bilo koje teme zahteva nekoliko dobro izvedenih faza koje se realizuju kroz aktivnosti planiranja, pripreme celog prezentovanja, tehničke izrade prezentacije, samog prezentovanja i finalizacije prezentovanja. Većina prezentera se vodi iskustvom, intuicijom, savetima i konsultacijama sa osobama iz okruženja.

Sve nabrojano je naravno korisno, ali nedovoljno. Za dobro izvedenu prezentaciju treba poznavati i konkretna pravila koja se kroz jedan trening vrlo jednostavno mogu savladati i primeniti.

Bitno je napomenuti da ne postoji „čarobni štapić“ i da nije dovoljno samo čuti ili pročitati smernice koje vode ka dobroj prezentaciji. Prvenstveno je bitna vežba i praktična primena stečenih znanja.

 

Obuka izvodi kao jednodnevna ili dvodnevna.

Obuka koja se realizuje u toku jednog dana (u trajanju od tri dvočasa sa pauzama po dogovoru), obuhvata sledeće:

    -prvi dvočas se sastoji od teorijskog predavanja

  -drugi dvočas se realizuje kroz izradu prezentacije na nekoliko tema gde su učesnici podeljeni po timovima od po 2-3 člana

    -na trećem dvočasu svi učesnici izvode prvo probno prezentovanje

 

Ključni deo treninga je u trećem dvočasu kroz koji učesnici „osete“čari prezentovanja, ali i kritično sagledavaju svoje i tuđe izlaganje. Kroz prezentovanje se oslabađaju treme, a kroz kritičku fazu prihvataju i usvajaju naučena pravila.

U jednodnevnom treningu moguće je realizovati samo prvo probno izlaganje. S obzirom na to da je prvo probno izlaganje uvek ispunjeno greškama, nesigurnošću i nedostatkom samouverenosti, preporuka je da se za potpuni uspeh celokupne obuke svakog učesnika realizuje i drugi dan treninga.

Kod dvodnevne obuke, drugi dan je rezervisan za drugo probno izlaganje i na kraju, finalno prezentovanje. Sa tri izlaganja učesnici mogu praktično da prođu put ka dobroj prezentaciji i osete ogroman iskorak od prve probne prezentacije do konačnog finalnog izlaganja. Posle svakog od ukupno tri izlaganja, učesnici javno zapažaju momente u kojima se može nešto unaprediti, ispraviti, poboljšati. U tom slučaju moguće je organizovati i snimanje izlaganja koje pomaže u analizi realizovane prezentacije.

Učesnici na kraju obuke dobijaju sertifikat i prezentaciju korišćenu na teorijskom delu obuke i prezentacije svih timova.

Preduslov za pohađanje obuke je osnovno poznavanje programa Power Point, jer programom obuke nije obuhvaćeno tehničko objašnjavanje upotrebe ovog alata.

U slučaju da se obuka realizuje van sedišta Akademije, klijent je u obavezi da obezbedi opremu za prezentovanje, računar, projektor i platno – displej i po jedan računar za svakog učesnika u obuci. Prostor mora biti dostupan najmanje sat vremena pre početka treninga.

Trajanje obuke: 1 ili 2 dana
Ispit Ne
Sertifikat Da
Cena obuke

obuka koja traje 1 dan:    5.000,00 rsd
obuka koja traje 2 dana:  7.000,00 rsd

Studenti Akademije ostvaruju 50% popusta na ovu obuku.

Za ovu obuku možete se prijaviti lično, u kancelariji 304 Akademije, ili putem sledeće forme.

Prijava za obuku

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS" br.872018), dajem Rukovaocu podacima - Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija, sa sedištem u Beogradu, Kraljice Marije 73, PIB 111302583, saglasnost da obrađuje sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, broj telefona, imejl-adresu.