Veštine prezentovanja

Veštine prezentovanja

Obuka je namenjena studentima, nezaposlenima, kao i zaposlenima u privredi i javnom sektoru koji drže prezentacije bilo koje vrste.

Savladavanjem obuke stiču se veštine prezentovanja koje su kritično važne za poslovni uspeh. Veštine podrazumevaju kreiranje prezentacije koja se karakteriše kvalitetnim sadržajem i vizuelnom privlačnošću, kao i tehnike prezentovanja koje podrazumevaju verbalnu i neverbalnu komunikaciju.

Polaznici kroz teorijski i praktični deo usvajaju najvažnije elemente izrade uspešne prezentacije, tehnike prezentovanja, savladavanje treme od javnog nastupa i ostavljanje pozitivnog utiska.

Obuka se može izvoditi u trajanju od 1 dana (osnovni kurs – teorijski), 3 dana (teorijski deo, izrada prezentacije i prezentovanje) ili 4 dana (teorijski deo, izrada prezentacije,  prezentovanje i snimanje prezentovanja i analiza snimaka prezentacije).

 

Trajanje obuke: 1, 3 ili 4 dana
Ispit Ne
Sertifikat Da
Cena obuke

obuka koja traje 1 dan:    2.500,00 rsd
obuka koja traje 3 dana:  5.000,00 rsd
obuka koja traje 4 dana:  7.000,00 rsd

Studenti Akademije ostvaruju 50% popusta na ovu obuku.

Za ovu obuku možete se prijaviti lično, u kancelariji 304 Akademije, ili putem sledeće forme.

Prijava za obuku

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS" br.872018), dajem Rukovaocu podacima - Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija, sa sedištem u Beogradu, Kraljice Marije 73, PIB 111302583, saglasnost da obrađuje sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, broj telefona, imejl-adresu.