Nastavno osoblje

Rb. Ime i prezime Mejl Kabinet
1 Aleksić Teodora
Demonstrator
202 - Drugi
2 Antić dr Zorana
Profesor strukovnih studija
240 - Drugi međusprat
3 Andžić dr Slobodan
Profesor strukovnih studija
310 - Treći
4 Aritonović dr Goran
Profesor strukovnih studija
211 - Drugi
5 Bjelić dr Milan
Profesor strukovnih studija
233 - Drugi međusprat
6 Bogetić dr Srđan
Profesor strukovnih studija
240 - Drugi međusprat
7 Borota Tišma dr Ankica
Profesor strukovnih studija
214 - Drugi
8 Branković dr Milica
Profesor strukovnih studija
334 - Treći
9 Bubanja Iva
Asistent
237 - Drugi međusprat
10 Bulatović Petar
Asistent
202 - Drugi
11 Bulatović dr Ivan
Profesor strukovnih studija
325 - Treći
12 Jelena
Demonstrator
13 Vasić dr Nikola
Profesor strukovnih studija
334 - Treći
14 Vidas Bubanja dr Marijana
Profesor strukovnih studija
238 - Drugi međusprat
15 Vranić dr Ivana
Profesor strukovnih studija
239 - Drugi međusprat
16 Vujanić dr Ivana
Profesor strukovnih studija
310 - Treći
17 Vujanović Nikola
Asistent
237 - Drugi međusprat
18 Vujičić dr Sofija
Profesor strukovnih studija
305a - Treći
19 Vukmirović dr Jovanka
Profesor strukovnih studija
328 - Treći
20 Vukmirović dr Aleksandra
Profesor strukovnih studija
334 - Treći
21 Vučičević dr Marko
Profesor strukovnih studija
215 - Drugi
22 Gajan Katarina
Demonstrator
202 - Drugi
23 Gačević Ivana
Demonstrator
24 Gligorić dr Čedomir
Profesor strukovnih studija
211 - Drugi
25 Grdinić Vladimir
Asistent
137 - Prvi
26 Ana
Demonstrator
27 Dabetić dr Slavica
Profesor strukovnih studija
234 - Drugi međusprat
28 Dabetić Đorđe
Asistent
208 - Drugi
29 dr Zoran
Asistent sa doktoratom
251 - Drugi
30 Dautovski dr Iso
Predavač van radnog odnosa
31 Deretić dr Neđeljko
Profesor strukovnih studija
308 - Treći
32 Deretić dr Nemanja
Profesor strukovnih studija
138 - Prvi
33 Dimitrijević dr Bojan
Profesor strukovnih studija
308 - Treći
34 Dimitrov dr Filip
Predavač
216 - Drugi
35 Dišević Mirjana
Nastavnik stranog jezika
252 - Drugi
36 Doknić dr Nevena
Profesor strukovnih studija
309 - Treći
37 Belošević Sanja
Asistent
237 - Drugi međusprat
38 Dragović dr Kristina
Profesor strukovnih studija
216 - Drugi
39 Aleksandra
Demonstrator
40 Đokić Nemanja
Demonstrator
41 Đorđević Milica
Demonstrator
42 Đurić dr Zvezdan
Profesor strukovnih studija
212 - Drugi
43 Đurić dr Aleksandra
Profesor strukovnih studija
239 - Drugi međusprat
44 Đurica dr Maja
Profesor strukovnih studija
234 - Drugi
45 Đurica dr Nina
Profesor strukovnih studija
333 - Treći
46 Đurović dr Đuro
Profesor strukovnih studija
241 - Drugi međusprat
47 Đurović dr Slobodan
Profesor strukovnih studija
334 - Treći
48 Erić dr Ivana
Profesor strukovnih studija
215 - Drugi
49 Živković Nedeljka
Predavač
239 - Drugi međusprat
50 Zekavica dr Ana
Profesor strukovnih studija
328 - Treći
51 Ivanović dr Milka
Profesor strukovnih studija
209 - Drugi
52 Jakovljević Marija
Asistent
333 - Treći
53 Jerinić dr Dragan
Profesor strukovnih studija
208 - Drugi
54 Jovanović dr Radica
Profesor strukovnih studija
312 - Treći
55 Jokanović mr Vesna
Nastavnik stranog jezika
325 - Treći
56 Jordanov Maja
Demonstrator
57 Kabiljo Miloš
Asistent
305 - Treći
58 Kažanegra Veličković Ana
Nastavnik stranog jezika
335 - Treći
59 Karić dr Dušica
Profesor strukovnih studija
305a - Treći
60 Kačar dr Mira
Profesor strukovnih studija
238 - Drugi međusprat
61 Kilibarda dr Veda
Profesor strukovnih studija
214 - Drugi
62 Kisić Zajčenko mr Svetlana
Predavač
311 - Treći
63 Kovač Valentina
Demonstrator
64 Lekić dr Snežana
Profesor strukovnih studija
209 - Drugi
65 Lekić Nemanja
Asistent
333 - Treći
66 Lončar Arsen
Predavač van radnog odnosa
305 - Treći
67 Lutovac dr Miloš
Profesor strukovnih studija
215 - Drugi
68 Ljubičić dr Dušan
Profesor strukovnih studija
311 - Treći
69 Malešević dr Ljiljana
Profesor strukovnih studija
312 - Treći
70 Mandić dr Slavica
Profesor strukovnih studija
236 - Drugi međusprat
71 Mandić dr Ivan
Profesor strukovnih studija
213 - Drugi
72 Mandić Ivković Ana
Nastavnik stranog jezika
214 - Drugi
73 Marić Vesna
Asistent
315 - Treći
74 Marković dr Tatjana
Profesor strukovnih studija
212 - Drugi
75 Marković dr Dušan
Profesor strukovnih studija
301 - Treći
76 Marković dr Suzana
Profesor strukovnih studija
235 - Drugi međusprat
77 Marković Svetlana
Asistent
335 - Treći
78 Matić dr Rade
Profesor strukovnih studija
301 - Treći
79 Matić Tamara
Predavač
210 - Drugi
80 Marija
Demonstrator
81 Mikić dr Anđela
Profesor strukovnih studija
313 - Treći
82 Miladinović dr Vesna
Profesor strukovnih studija
213 - Drugi
83 Milanović Tijana
Predavač
314 - Treći
84 Milinković Irena
Predavač van radnog odnosa
85 Milojević dr Sonja
Profesor strukovnih studija
313 - Treći
86 Miljković Kristina
Demonstrator
87 Mirjanić dr Borjana
Profesor strukovnih studija
216 - Drugi
88 Mirković dr Valentina
Profesor strukovnih studija
210 - Drugi
89 Mirković Dragica
Nastavnik stranog jezika
212 - Drugi
90 Mirković Miloš
Demonstrator
91 Mrvić dr Tatjana
Profesor strukovnih studija
140 - Prvi
92 Katarina
Demonstrator
93 Novaković dr Jasmina
Profesor strukovnih studija
253 - Drugi
94 Obućinski Dejan
Asistent sa doktoratom
139 - Prvi
95 Odalović dr Tomo
Profesor strukovnih studija
208 - Drugi
96 Pavlović dr Miloš
Profesor strukovnih studija
236 - Drugi međusprat
97 Paspalj dr Miodrag
Profesor strukovnih studija
241 - Drugi međusprat
98 Pašić mr Radomir
Predavač
325 - Treći
99 Petković dr Zdravka
Profesor strukovnih studija
314 - Treći
100 Adam
Asistent
305 - Treći
101 Popović Miloš
Asistent
202 - Drugi
102 Puzić Miroslava
Demonstrator
103 Pušara dr Milorad
Profesor strukovnih studija
213 - Drugi
104 Pušara dr Nebojša
Profesor strukovnih studija
240 - Drugi međusprat
105 Radenković dr Danijela
Profesor strukovnih studija
325 - Treći
106 Radić dr Bojan
Profesor strukovnih studija
241 - Drugi međusprat
107 Radovanović dr Biljana
Profesor strukovnih studija
210 - Drugi
108 Radulović Jovana
Asistent
139 - Prvi
109 Radunović dr Slađana
Profesor strukovnih studija
335 - Treći
110 Tamara
Demonstrator
111 Ratković Abramović dr Mirjana
Profesor strukovnih studija
312 - Treći
112 Rašević Milica
Saradnik u nastavi
236 - Drugi međusprat
113 Savatić Jelena
Demonstrator
114 Samardžić dr Mile
Profesor strukovnih studija
216 - Drugi
115 Stanković dr Aleksandar
Profesor strukovnih studija
314 - Treći
116 Stojanović dr Aleksandar
Profesor strukovnih studija
328 - Treći
117 Stojanović Ivan
Asistent
202 - Drugi
118 Stojković dr Aleksandra
Profesor strukovnih studija
315 - Treći
119 Stojmenović Gordana
Asistent
140 - Prvi
120 Anastasija
Asistent
305 - Treći
121 Ćendić dr Bojana
Profesor strukovnih studija
309 - Treći
122 Ćurčin Milenko
Demonstrator
123 Uroš dr Tamara
Profesor strukovnih studija
313 - Treći
124 Čavić dr Bojana
Profesor strukovnih studija
235 - Drugi međusprat