Nastavno osoblje

Rb. Ime i prezime Mejl Kabinet
1 Antić dr Zorana
Profesor strukovnih studija
240 - Drugi međusprat
2 Andžić dr Slobodan
Profesor strukovnih studija
310 - Treći
3 Aritonović dr Goran
Profesor strukovnih studija
211 - Drugi
4 Bjelić dr Milan
Profesor strukovnih studija
233 - Drugi međusprat
5 Bjelotomić Nebojša
Predavač van radnog odnosa
6 Bogetić dr Srđan
Profesor strukovnih studija
240 - Drugi međusprat
7 Borota Tišma dr Ankica
Profesor strukovnih studija
214 - Drugi
8 Branković dr Milica
Profesor strukovnih studija
334 - Treći
9 Bubanja Iva
Asistent
237 - Drugi međusprat
10 Bulatović dr Ivan
Profesor strukovnih studija
325 - Treći
11 Vasilev Aleksandar
Demonstrator
12 Vasić dr Nikola
Profesor strukovnih studija
334 - Treći
13 Vidas Bubanja dr Marijana
Profesor strukovnih studija
238 - Drugi međusprat
14 Vranić dr Ivana
Profesor strukovnih studija
239 - Drugi međusprat
15 Vujanić dr Ivana
Profesor strukovnih studija
310 - Treći
16 Vujanović dr Nikola
Profesor strukovnih studija
237 - Drugi međusprat
17 Vujičić dr Sofija
Profesor strukovnih studija
305a - Treći
18 Vukmirović dr Jovanka
Profesor strukovnih studija
328 - Treći
19 Vukmirović dr Aleksandra
Profesor strukovnih studija
334 - Treći
20 Vukomanović Aleksandar
Demonstrator
21 Vučičević dr Marko
Profesor strukovnih studija
215 - Drugi
22 Gligorić dr Čedomir
Profesor strukovnih studija
211 - Drugi
23 Grdinić dr Vladimir
Viši predavač
137 - Prvi
24 Dabetić dr Slavica
Profesor strukovnih studija
234 - Drugi međusprat
25 Dabetić dr Đorđe
Viši predavač
208 - Drugi
26 Davidovac dr Zoran
Asistent sa doktoratom
251 - Drugi
27 Dautovski dr Iso
Predavač van radnog odnosa
28 Deretić dr Neđeljko
Profesor strukovnih studija
308 - Treći
29 Deretić dr Nemanja
Profesor strukovnih studija
138 - Prvi
30 Dimitrijević dr Bojan
Profesor strukovnih studija
308 - Treći
31 Dimitrov dr Filip
Profesor strukovnih studija
216 - Drugi
32 Doknić dr Nevena
Profesor strukovnih studija
309 - Treći
33 Belošević Sanja
Asistent
237 - Drugi međusprat
34 Dragović dr Kristina
Profesor strukovnih studija
216 - Drugi
35 Đorđević Milica
Demonstrator
36 Đurić dr Zvezdan
Profesor strukovnih studija
212 - Drugi
37 Đurić dr Aleksandra
Profesor strukovnih studija
239 - Drugi međusprat
38 Đurica dr Maja
Profesor strukovnih studija
234 - Drugi
39 Đurica dr Nina
Profesor strukovnih studija
333 - Treći
40 Đurović dr Slobodan
Profesor strukovnih studija
334 - Treći
41 Erdeljan Zorana
Demonstrator
202 - Drugi
42 Erić dr Ivana
Profesor strukovnih studija
215 - Drugi
43 Živković Nedeljka
Predavač
239 - Drugi međusprat
44 Zekavica dr Ana
Profesor strukovnih studija
328 - Treći
45 Jakovljević dr Marija
Viši predavač
333 - Treći
46 Jerinić dr Dragan
Profesor strukovnih studija
208 - Drugi
47 Jovanović dr Radica
Profesor strukovnih studija
312 - Treći
48 Jokanović mr Vesna
Nastavnik stranog jezika
325 - Treći
49 Kabiljo Miloš
Asistent
305 - Treći
50 Kažanegra Veličković Ana
Nastavnik stranog jezika
335 - Treći
51 Karić dr Dušica
Profesor strukovnih studija
305a - Treći
52 Karić Sabina
Demonstrator
53 Kačar dr Mira
Profesor strukovnih studija
238 - Drugi međusprat
54 Kilibarda dr Veda
Profesor strukovnih studija
214 - Drugi
55 Kojić Jovana
Demonstrator
56 Košarić Uroš
Demonstrator
57 Lekić dr Snežana
Profesor strukovnih studija
209 - Drugi
58 Lekić Nemanja
Asistent
333 - Treći
59 Lončar Arsen
Predavač van radnog odnosa
305 - Treći
60 Lukić Milica
Demonstrator
61 Lutovac dr Miloš
Profesor strukovnih studija
215 - Drugi
62 Ljubičić dr Dušan
Profesor strukovnih studija
311 - Treći
63 LJubičić dr Ivana
Viši predavač
311 - Treći
64 Malešević dr Ljiljana
Profesor strukovnih studija
312 - Treći
65 Mandić dr Slavica
Profesor strukovnih studija
236 - Drugi međusprat
66 Mandić dr Ivan
Profesor strukovnih studija
213 - Drugi
67 Mandić Ivković Ana
Nastavnik stranog jezika
214 - Drugi
68 Marić Vesna
Asistent
315 - Treći
69 Marković dr Tatjana
Profesor strukovnih studija
212 - Drugi
70 Marković dr Dušan
Profesor strukovnih studija
301 - Treći
71 Marković dr Suzana
Profesor strukovnih studija
235 - Drugi međusprat
72 Marković Svetlana
Asistent
335 - Treći
73 Matić dr Rade
Profesor strukovnih studija
301 - Treći
74 Matić Tamara
Predavač
210 - Drugi
75 Medved Marija
Demonstrator
76 Mijanović Tatjana
Demonstrator
202 - Drugi
77 Mikić dr Anđela
Profesor strukovnih studija
313 - Treći
78 Miladinović dr Vesna
Profesor strukovnih studija
213 - Drugi
79 Milanović Tijana
Predavač
314 - Treći
80 Milojević dr Sonja
Profesor strukovnih studija
313 - Treći
81 Milosavljević Bojan
Predavač van radnog odnosa
82 Mirjanić dr Borjana
Profesor strukovnih studija
216 - Drugi
83 Mirković dr Valentina
Profesor strukovnih studija
210 - Drugi
84 Mirković Dragica
Nastavnik stranog jezika
212 - Drugi
85 Mirković Miloš
Demonstrator
86 Mitrović Tamara
Demonstrator
87 Mrvić dr Tatjana
Profesor strukovnih studija
140 - Prvi
88 Nikolić dr Milena
Profesor strukovnih studija
309 - Treći
89 Novaković dr Jasmina
Profesor strukovnih studija
253 - Drugi
90 Obućinski Dejan
Asistent sa doktoratom
139 - Prvi
91 Odalović dr Tomo
Profesor strukovnih studija
208 - Drugi
92 Pavlović dr Miloš
Profesor strukovnih studija
236 - Drugi međusprat
93 Pažun Brankica
Predavač van radnog odnosa
94 Paspalj dr Miodrag
Profesor strukovnih studija
241 - Drugi međusprat
95 Pašić mr Radomir
Predavač
325 - Treći
96 Perišić Nikola
Demonstrator
202 - Drugi
97 Petković dr Zdravka
Profesor strukovnih studija
314 - Treći
98 Petrušić Nađa
Demonstrator
99 Pokrajac Adam
Asistent
305 - Treći
100 Popović Miloš
Asistent
202 - Drugi
101 Popović Katarina
Demonstrator
202 - Drugi
102 Pušara dr Milorad
Profesor strukovnih studija
213 - Drugi
103 Pušara dr Nebojša
Profesor strukovnih studija
240 - Drugi međusprat
104 Radenković dr Danijela
Profesor strukovnih studija
325 - Treći
105 Radić dr Bojan
Profesor strukovnih studija
241 - Drugi međusprat
106 Radovanović dr Biljana
Profesor strukovnih studija
210 - Drugi
107 Radulović Jovana
Asistent
139 - Prvi
108 Radunović dr Slađana
Profesor strukovnih studija
335 - Treći
109 Ratković Abramović dr Mirjana
Profesor strukovnih studija
238 - Drugi međusprat
110 Savatić Jelena
Demonstrator
111 Samardžić dr Mile
Profesor strukovnih studija
216 - Drugi
112 Stanković dr Aleksandar
Profesor strukovnih studija
314 - Treći
113 Stojanović dr Aleksandar
Profesor strukovnih studija
328 - Treći
114 Stojanović Ivan
Asistent
202 - Drugi
115 Stojković dr Aleksandra
Profesor strukovnih studija
315 - Treći
116 Stojmenović Gordana
Asistent
140 - Prvi
117 Suhanek Zuzana
Demonstrator
118 Trizmanov Nevena
Demonstrator
119 Tomić Ivana
Demonstrator
120 Trninić Anastasija
Asistent
305 - Treći
121 Trninić Ivana
Demonstrator
122 Tukelić Danijela
Demonstrator
123 Ćendić dr Bojana
Profesor strukovnih studija
309 - Treći
124 Uroš dr Tamara
Profesor strukovnih studija
313 - Treći
125 Čavić dr Bojana
Profesor strukovnih studija
235 - Drugi međusprat