Nastavno osoblje

Rb. Ime i prezime Mejl Kabinet
1 Aleksić Teodora
Demonstrator
2 Antić dr Zorana
Profesor strukovnih studija
240 - Drugi međusprat
3 Andžić dr Slobodan
Profesor strukovnih studija
310 - Treći
4 Aritonović dr Goran
Profesor strukovnih studija
211 - Drugi
5 Bjelić dr Milan
Profesor strukovnih studija
233 - Drugi međusprat
6 Bogetić dr Srđan
Profesor strukovnih studija
240 - Drugi međusprat
7 Borota Tišma dr Ankica
Profesor strukovnih studija
214 - Drugi
8 Branković dr Milica
Profesor strukovnih studija
334 - Treći
9 Bubanja Iva
Asistent
237 - Drugi međusprat
10 Bulatović Petar
Asistent
202 - Drugi
11 Bulatović dr Ivan
Profesor strukovnih studija
325 - Treći
12 Vasilevska Jelena
Demonstrator
13 Vasić dr Nikola
Profesor strukovnih studija
334 - Treći
14 Vidas Bubanja dr Marijana
Profesor strukovnih studija
238 - Drugi međusprat
15 Vranić dr Ivana
Profesor strukovnih studija
239 - Drugi međusprat
16 Vujanić dr Ivana
Profesor strukovnih studija
310 - Treći
17 Vujanović Nikola
Asistent
237 - Drugi međusprat
18 Vujičić dr Sofija
Profesor strukovnih studija
305a - Treći
19 Vukmirović dr Jovanka
Profesor strukovnih studija
328 - Treći
20 Vukmirović dr Aleksandra
Profesor strukovnih studija
334 - Treći
21 Vukčević Vanja
Predavač
210 - Drugi
22 Vučičević dr Marko
Profesor strukovnih studija
215 - Drugi
23 Gajan Katarina
Demonstrator
24 Gačević Ivana
Demonstrator
25 Gligorić dr Čedomir
Profesor strukovnih studija
211 - Drugi
26 Grdinić Vladimir
Asistent
137 - Prvi
27 Grujović Ana
Demonstrator
28 Dabetić dr Slavica
Profesor strukovnih studija
234 - Drugi međusprat
29 Dabetić Đorđe
Asistent
208 - Drugi
30 Dautovski dr Iso
Predavač van radnog odnosa
31 Deretić dr Neđeljko
Profesor strukovnih studija
308 - Treći
32 Deretić dr Nemanja
Profesor strukovnih studija
138 - Prvi
33 Dimitrijević dr Bojan
Profesor strukovnih studija
308 - Treći
34 Dimitrov dr Filip
Predavač
216 - Drugi
35 Dišević Mirjana
Nastavnik stranog jezika
252 - Drugi
36 Doknić dr Nevena
Profesor strukovnih studija
309 - Treći
37 Belošević Sanja
Asistent
237 - Drugi međusprat
38 Dragović dr Kristina
Profesor strukovnih studija
216 - Drugi
39 Đokić Nemanja
Demonstrator
40 Đorđević Milica
Demonstrator
41 Đurić dr Zvezdan
Profesor strukovnih studija
212 - Drugi
42 Đurić dr Aleksandra
Profesor strukovnih studija
239 - Drugi međusprat
43 Đurica dr Maja
Profesor strukovnih studija
234 - Drugi
44 Đurica dr Nina
Profesor strukovnih studija
333 - Treći
45 Đurović dr Đuro
Profesor strukovnih studija
241 - Drugi međusprat
46 Đurović dr Slobodan
Profesor strukovnih studija
334 - Treći
47 Erić dr Ivana
Profesor strukovnih studija
215 - Drugi
48 Živković Nedeljka
Predavač
239 - Drugi međusprat
49 Zekavica dr Ana
Profesor strukovnih studija
328 - Treći
50 Ivanović dr Milka
Profesor strukovnih studija
209 - Drugi
51 Jakovljević Marija
Asistent
110 - Prvi
333 - Treći
52 Jerinić dr Dragan
Profesor strukovnih studija
208 - Drugi
53 Jovanović dr Radica
Profesor strukovnih studija
312 - Treći
54 Jokanović mr Vesna
Nastavnik stranog jezika
325 - Treći
55 Kabiljo Miloš
Asistent
305 - Treći
56 Karić dr Dušica
Profesor strukovnih studija
305a - Treći
57 Kačar dr Mira
Profesor strukovnih studija
238 - Drugi međusprat
58 Kilibarda dr Veda
Profesor strukovnih studija
214 - Drugi
59 Kisić Zajčenko mr Svetlana
Predavač
311 - Treći
60 Kovač Valentina
Demonstrator
61 Lekić dr Snežana
Profesor strukovnih studija
209 - Drugi
62 Lekić Nemanja
Asistent
333 - Treći
63 Lončar Arsen
Predavač van radnog odnosa
305 - Treći
64 Lutovac dr Miloš
Profesor strukovnih studija
215 - Drugi
65 Ljubičić dr Dušan
Profesor strukovnih studija
311 - Treći
66 Malešević dr Ljiljana
Profesor strukovnih studija
312 - Treći
67 Mandić dr Slavica
Profesor strukovnih studija
236 - Drugi međusprat
68 Mandić dr Ivan
Profesor strukovnih studija
213 - Drugi
69 Mandić Ivković Ana
Nastavnik stranog jezika
214 - Drugi
70 Marić Vesna
Asistent
315 - Treći
71 Marković dr Tatjana
Profesor strukovnih studija
212 - Drugi
72 Marković dr Dušan
Profesor strukovnih studija
301 - Treći
73 Marković dr Suzana
Profesor strukovnih studija
235 - Drugi međusprat
74 Marković Svetlana
Asistent
335 - Treći
75 Matić dr Rade
Profesor strukovnih studija
301 - Treći
76 Medved Marija
Demonstrator
77 Mikić dr Anđela
Profesor strukovnih studija
313 - Treći
78 Miladinović dr Vesna
Profesor strukovnih studija
213 - Drugi
79 Milanović Tijana
Predavač
314 - Treći
80 Milinković Irena
Predavač van radnog odnosa
81 Milojević dr Sonja
Profesor strukovnih studija
313 - Treći
82 Miljković Kristina
Demonstrator
83 Mirjanić dr Borjana
Profesor strukovnih studija
216 - Drugi
84 Mirković dr Valentina
Profesor strukovnih studija
210 - Drugi
85 Mirković Dragica
Nastavnik stranog jezika
212 - Drugi
86 Mrvić dr Tatjana
Profesor strukovnih studija
140 - Prvi
87 Nikić Katarina
Demonstrator
88 Novaković dr Jasmina
Profesor strukovnih studija
253 - Drugi
89 Odalović dr Tomo
Profesor strukovnih studija
208 - Drugi
90 Pavlović dr Miloš
Profesor strukovnih studija
236 - Drugi međusprat
91 Paspalj dr Miodrag
Profesor strukovnih studija
241 - Drugi međusprat
92 Pašić mr Radomir
Predavač
325 - Treći
93 Petković dr Zdravka
Profesor strukovnih studija
314 - Treći
94 Pokrajac Adam
Saradnik u nastavi
305 - Treći
95 Pušara dr Milorad
Profesor strukovnih studija
213 - Drugi
96 Pušara dr Nebojša
Profesor strukovnih studija
240 - Drugi međusprat
97 Radenković dr Danijela
Profesor strukovnih studija
325 - Treći
98 Radić dr Bojan
Profesor strukovnih studija
241 - Drugi međusprat
99 Radovanović dr Biljana
Profesor strukovnih studija
210 - Drugi
100 Radulović Jovana
Asistent
139 - Prvi
101 Radunović dr Slađana
Profesor strukovnih studija
335 - Treći
102 Rankov Tamara
Demonstrator
103 Ratković Abramović dr Mirjana
Profesor strukovnih studija
312 - Treći
104 Rašević Milica
Saradnik u nastavi
236 - Drugi međusprat
105 Savatić Jelena
Demonstrator
106 Samardžić dr Mile
Profesor strukovnih studija
216 - Drugi
107 Stanković dr Aleksandar
Profesor strukovnih studija
314 - Treći
108 Stojanović dr Aleksandar
Profesor strukovnih studija
328 - Treći
109 Stojanović Ivan
Asistent
202 - Drugi
110 Stojković dr Aleksandra
Profesor strukovnih studija
315 - Treći
111 Stojmenović Gordana
Asistent
140 - Prvi
112 Trninić Anastasija
Saradnik u nastavi
305 - Treći
113 Ćendić dr Bojana
Profesor strukovnih studija
309 - Treći
114 Ćurčin Milenko
Demonstrator
115 Uroš dr Tamara
Profesor strukovnih studija
313 - Treći
116 Čavić dr Bojana
Profesor strukovnih studija
235 - Drugi međusprat