Nastavno osoblje

Rb. Ime i prezime Mejl Kabinet
1 Antić dr Zorana
Profesor strukovnih studija
240 - Drugi međusprat
2 Andžić dr Slobodan
Profesor strukovnih studija
310 - Treći
3 Aritonović dr Goran
Profesor strukovnih studija
211 - Drugi
4 Bjelić dr Milan
Profesor strukovnih studija
233 - Drugi međusprat
5 Bogetić dr Srđan
Profesor strukovnih studija
240 - Drugi međusprat
6 Borota Tišma dr Ankica
Profesor strukovnih studija
214 - Drugi
7 Branković dr Milica
Profesor strukovnih studija
334 - Treći
8 Bubanja Iva
Asistent
237 - Drugi međusprat
9 Bulatović dr Petar
Asistent sa doktoratom
202 - Drugi
10 Bulatović dr Ivan
Profesor strukovnih studija
325 - Treći
11 Vasić dr Nikola
Profesor strukovnih studija
334 - Treći
12 Vidas Bubanja dr Marijana
Profesor strukovnih studija
238 - Drugi međusprat
13 Vranić Petković dr Ivana
Profesor strukovnih studija
239 - Drugi međusprat
14 Vujanić dr Ivana
Profesor strukovnih studija
310 - Treći
15 Vujanović dr Nikola
Profesor strukovnih studija
237 - Drugi međusprat
16 Vujičić dr Sofija
Profesor strukovnih studija
305a - Treći
17 Vukmirović dr Jovanka
Profesor strukovnih studija
328 - Treći
18 Vukmirović dr Aleksandra
Profesor strukovnih studija
334 - Treći
19 Vučičević dr Marko
Profesor strukovnih studija
215 - Drugi
20 Gligorić dr Čedomir
Profesor strukovnih studija
211 - Drugi
21 Grdinić dr Vladimir
Viši predavač
137 - Prvi
22 Dabetić dr Slavica
Profesor strukovnih studija
234 - Drugi međusprat
23 Dabetić dr Đorđe
Viši predavač
208 - Drugi
24 Davidovac dr Zoran
Asistent sa doktoratom
251 - Drugi
25 Dautovski dr Iso
Profesor strukovnih studija
26 Deretić dr Nemanja
Profesor strukovnih studija
138 - Prvi
27 Dimitrijević dr Bojan
Profesor strukovnih studija
308 - Treći
28 Dimitrov dr Filip
Profesor strukovnih studija
216 - Drugi
29 Doknić dr Nevena
Profesor strukovnih studija
309 - Treći
30 Dončić dr Sanja
Viši predavač
237 - Drugi međusprat
31 Dragović dr Kristina
Profesor strukovnih studija
216 - Drugi
32 Đurić dr Zvezdan
Profesor strukovnih studija
212 - Drugi
33 Đurić dr Aleksandra
Profesor strukovnih studija
239 - Drugi međusprat
34 Đurica dr Maja
Profesor strukovnih studija
234 - Drugi
35 Đurica dr Nina
Profesor strukovnih studija
333 - Treći
36 Đurović dr Slobodan
Profesor strukovnih studija
334 - Treći
37 Erić dr Ivana
Profesor strukovnih studija
215 - Drugi
38 Živković Nedeljka
Predavač
239 - Drugi međusprat
39 Zekavica dr Ana
Profesor strukovnih studija
328 - Treći
40 Jakovljević dr Marija
Viši predavač
333 - Treći
41 Jerinić dr Dragan
Profesor strukovnih studija
208 - Drugi
42 Jerinić dr Nebojša
Viši predavač
43 Jovanović dr Radica
Profesor strukovnih studija
312 - Treći
44 Jokanović mr Vesna
Nastavnik stranog jezika
325 - Treći
45 Kabiljo Miloš
Asistent
305 - Treći
46 Kažanegra Veličković Ana
Nastavnik stranog jezika
335 - Treći
47 Karić dr Dušica
Profesor strukovnih studija
305a - Treći
48 Kačar dr Mira
Profesor strukovnih studija
238 - Drugi međusprat
49 Kilibarda dr Veda
Profesor strukovnih studija
214 - Drugi
50 Lekić dr Snežana
Profesor strukovnih studija
209 - Drugi
51 Lutovac dr Miloš
Profesor strukovnih studija
215 - Drugi
52 Ljubičić dr Dušan
Profesor strukovnih studija
311 - Treći
53 LJubičić dr Ivana
Viši predavač
311 - Treći
54 Malešević dr Ljiljana
Profesor strukovnih studija
312 - Treći
55 Mandić dr Slavica
Profesor strukovnih studija
236 - Drugi međusprat
56 Mandić dr Ivan
Profesor strukovnih studija
213 - Drugi
57 Mandić Ivković Ana
Nastavnik stranog jezika
214 - Drugi
58 Marić Vesna
Asistent
315 - Treći
59 Marković dr Tatjana
Profesor strukovnih studija
212 - Drugi
60 Marković dr Dušan
Profesor strukovnih studija
301 - Treći
61 Marković dr Suzana
Profesor strukovnih studija
235 - Drugi međusprat
62 Marković Svetlana
Asistent
335 - Treći
63 Matić dr Rade
Profesor strukovnih studija
301 - Treći
64 Matić Tamara
Predavač
210 - Drugi
65 Mikić dr Anđela
Profesor strukovnih studija
313 - Treći
66 Miladinović dr Vesna
Profesor strukovnih studija
213 - Drugi
67 Milanović Tijana
Predavač
314 - Treći
68 Milojević dr Sonja
Profesor strukovnih studija
313 - Treći
69 Mirjanić dr Borjana
Profesor strukovnih studija
209 - Drugi
70 Mirković dr Valentina
Profesor strukovnih studija
210 - Drugi
71 Mirković Dragica
Nastavnik stranog jezika
212 - Drugi
72 Mrvić dr Tatjana
Profesor strukovnih studija
140 - Prvi
73 Mrdić dr Uglješa
Viši predavač
233 - Međusprat
74 Novaković dr Jasmina
Profesor strukovnih studija
253 - Drugi
75 Obućinski Dejan
Asistent sa doktoratom
139 - Prvi
76 Odalović dr Tomo
Profesor strukovnih studija
208 - Drugi
77 Pavlović dr Miloš
Profesor strukovnih studija
236 - Drugi međusprat
78 Paspalj dr Miodrag
Profesor strukovnih studija
241 - Drugi međusprat
79 Pašić mr Radomir
Predavač
325 - Treći
80 Petković dr Zdravka
Profesor strukovnih studija
314 - Treći
81 Pokrajac Adam
Asistent
305 - Treći
82 Popivoda Vanja
Predavač
210 - Drugi
83 Popović Miloš
Asistent
202 - Drugi
84 Puzić Miroslava
Saradnik u nastavi
138 - Prvi
85 Pušara dr Milorad
Profesor strukovnih studija
213 - Drugi
86 Pušara dr Nebojša
Profesor strukovnih studija
240 - Drugi međusprat
87 Radenković dr Danijela
Profesor strukovnih studija
325 - Treći
88 Radić dr Bojan
Profesor strukovnih studija
241 - Drugi međusprat
89 Radovanović dr Biljana
Profesor strukovnih studija
210 - Drugi
90 Radulović Jovana
Asistent
139 - Prvi
91 Radunović dr Slađana
Profesor strukovnih studija
335 - Treći
92 Ratković Abramović dr Mirjana
Profesor strukovnih studija
238 - Drugi međusprat
93 Samardžić dr Mile
Profesor strukovnih studija
216 - Drugi
94 Stanković dr Aleksandar
Profesor strukovnih studija
314 - Treći
95 Stojanović dr Aleksandar
Profesor strukovnih studija
328 - Treći
96 Stojanović Ivan
Asistent
202 - Drugi
97 Stojković dr Aleksandra
Profesor strukovnih studija
315 - Treći
98 Stojmenović Gordana
Asistent
140 - Prvi
99 Ćendić dr Bojana
Profesor strukovnih studija
309 - Treći
100 Uroš dr Tamara
Profesor strukovnih studija
313 - Treći
101 Čavić dr Bojana
Profesor strukovnih studija
235 - Drugi međusprat