Katedre Akademije

Katedra za informacione tehnologije u poslovnoj primeni

Rukovodilac katedre

Katedra za matematiku

Rukovodilac katedre

Katedra za ekonomiju

Rukovodilac katedre

Katedra za marketing

Rukovodilac katedre

Katedra za menadžment i biznis

Rukovodilac katedre

Katedra za strane jezike

Rukovodilac katedre

Katedra za društvne nauke i pravo

Rukovodilac katedre