Konačna rang lista kandidata za upis na budžet na master strukovne studije za školsku 2023/24 godinu