O meni

Novi metod komunikacije

Prosveta se u našoj zemlji, kao i na celom Balkanu, vodi tradicionalnim načinom komunikacije i pružanjem usluga. Vreme je za promenu, zar ne mislite tako? Četbot (engl. chatbot) predstavlja budućnost u poslovanju i komunikaciji, i nešto što će postati sastavni deo našeg (poslovnog) života i obavljanja svakodnevnih aktivnosti.

Projekat ADA (Akademska Digitalna Asistentkinja), projekat Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija, je prvi projekat na Balkanu u oblasti prosvete koji pruža bolju komunikaciju, uštedu vremena, bržu i efikasniju realizaciju usluga. Želimo da pružimo nešto novo, inovativno i korisno našim studentima i da im pomognemo u obavljanju svakodnevnih obaveza.

Želimo da promenimo pogled na svet i na budućnost. Četbot je odličan put Akademije da ostane i postane povezana sa studentima, da pažljivije slušaju i realizuju svoje potrebe počev od jednostavnih informacija do kompleksnih transakcionih procesa.

Četbot ima potencijal da pozitivno utiče na način na koji studenti doživljavaju obrazovne ustanove i način njihove interakcije. Četbot možda nije rešenje za sve studentske probleme, ali je veoma moćan alat za povećanje efikasnosti rada Akademije što povećava vidljivost Akademije kao dobre investicije uvođenjem digitalizacije kao osnove strategije Vlade Republike Srbije. Sa uvođenjem ove digitalne strategije Akademija će biti lakše prepoznata i bolje rangirana, što će sigurno uticati i na samo rangiranje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

image

Saradnja

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, uz donaciju licence WEAVER platforme kompanije Saga New Frontier Group, je implementirala ADA četbot (virtuelni asistent) zasnovan na veštačkoj inteligenciji. Naša digitalna asistentkinja je projekat Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija na kom osim članova Katedre za informacione sisteme učestvuju članovi menadžmenta Akademije i naši studenti kako bi svim studentima olakšali i pojednostavili studiranje.

Specijalna nagrada

Tim BAPUSS studenata je osvojio specijalnu nagradu „Dr Miroslav Despotović" za najbolji studentski tim na takmičenju za Najbolju tehnološku inovaciju, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.


Reč je o projektu „Četbot EVA - Edukativna Virtuelna Asistentkinja“, koji za cilj ima pružanje benefita i olakšica studentima i osoblju obrazovnih ustanova u vidu pružanja informacija i usluga relevantnih za procese koji se redovno obavljaju. ADA je poslužila kao primer prvog četbota, a ideja je bila da svaka obrazovna ustanova treba da ima jednu ovakvu virtuelnu asistentkinju koja omogućava studentima da dođu do različitih vrsta informacija, kao npr. termina konsultacija profesora, lokacija slušaonica i amfiteatara, rasporeda predavanja, provere cenovnika, a takođe i da izvrše obaveze poput prijave ispita, overe semestra i uplate školarine.
 

image
image

Četbot arena

Ogromna je konkurencija u oblasti razvoja četbotova. Znamo koliko je ADA pomogla studentima i srednjoškolcima, ali sa generativnom veštačkom inteligencijom ona će biti još kompetentnija i relevantnija. U osnovi generativne veštačke inteligencije su large language modeli (LLM). ChatGPT koji je napravio OpenAI, a finansira Microsoft, je u poslednjih godinu dana postao najpoznatiji. Međutim postoje i mnogi drugi LLM-i kao što je Mistral koji je najpoznatije rešenje u Evropi. Pogledajte rang listu po trenutnim sposobnostima LLM modela napravljenu na univerzitetu Berkley.

 

Izvor: https://huggingface.co/spaces/lmsys/chatbot-arena-leaderboard

Prednosti ADE - Akademske digitalne asistentkinje

Dostupnost 24/7/365

Obezbeđuje se visok stepen dostupnosti studentu 7/24/365 dana, a svi žele usluge izvan uobičajenog radnog vremena od 9.00 do 17.00 časova. Četbot je dostupan 24 časa dnevno, 365 dana u godini.

Ušteda tvog vremena

Mogućnost istovremenog opsluživanja više hiljada studenata i korisnika. Odlazak do šaltera da bi se dobila određena informacija nije neophodan. Ceni se vreme studenata.

Brza usluga

Studenti se rešavaju tradicionalne komunikacije putem telefona i e-pošte. Umesto da studenti čekaju odgovor, četbot rešava njihove jednostavne zahteve.

U korak sa svetom

Zadatak četbota nije samo pružanje informacija i pojednostavljanje svakodnevih zadataka, već uvođenje nove digitalne strategije koristeći elemente veštačke inteligencije.

Jednostavna komunikacija

Svi korisnici platforme Viber ili Messenger za komunikaciju, veoma lako i jednostavno moći će da komuniciraju sa četbotom.

Multitasking

Brzo pružanje informacija može da premosti jaz između velikog broja studenata kojima je potrebna informacija i ograničenih resursa koji treba da pruže iste.

Први четбот у образовању

Prva Akademija u Srbiji postaje prva na Balkanu u polju razvoja četbota zasnovanog na obradi prirodnih jezika (engl. Natural Language Processing - NLP) koji predstavlja veoma bitan koncept veštačke inteligencije. Ovaj segment veštačke inteligencije omogućava analizu unetih poruka (fraza) od strane studenata, ne radeći to analizom i traženjem ključnih reči nego apsolutnim razumevanjem prirodnog jezika i smisla cele fraze.
Virtuelni asistent odgovara na sva potencijalna pitanja studenata i budućih studenata u vezi sa osnovnim pitanjima i uslugama, a dostupan je 24 časa dnevno na sledećem linku. ADA trenutno pokriva preko 200 scenarija i tema vezanih za pitanja koja su studentima od najvišeg interesa. Veštačka inteligencija omogućava da ADA uči, odnosno da postane „pametnija“. S tim u vezi, učenje je dugotrajan proces i tim za realizaciju ovog projekta će pratiti šta studente interesuje, učiti ADU novim scenarijima i implementirati nove usluge, kao npr. promena izbornog predmeta, provera stanja kredita studenta, evidencija prisustva, upis i overa semestra, lakše prenošenje znanja od strane nastavnika itd.

 

image