O meni

Novi metod komunikacije

Prosveta se u našoj zemlji kao i na celom Balkanu vodi tradicionalnim načinom komunikacije i pružanjem usluga. Vreme je za promenu, zar ne mislite tako? Četbot (engl. chatbot) predstavlja budućnost u poslovanju i komunikaciji. Nešto što će za jako kratko vreme postati sastavni deo našeg života, načina poslovanja i obavljanja svakodnevnih obaveza.

Projekat ADA (Akademska Digitalna Asistentkinja) je prvi projekat na Balkanu u oblasti prosvete koji pruža bolju komunikaciju, uštedu vremena, bržu i efikasniju realizaciju usluga. Želimo da pružimo nešto novo, inovativno i korisno našim studentima i da im olakšamo obavljanje svakodnevnih obaveza.

Želimo da promenimo pogled na svet i na budućnost. Četbot je odličan put za Beogradsku akademiju da ostane i postane povezana sa studentima i da pažljivije slušaju i izvršavaju sve njihove potrebe od dobijanja jednostavnih informacija do komplikovanih transakcionih procesa.

Četbot ima potencijal da veoma utiče na način na koji studenti doživljavaju obrazovne ustanove i način njihove interakcije. Četbot možda nije rešenje za sve studentske probleme, ali je jedan moćan alat za povećanje efikasnosti Beogradske akademije što povećava vidljivost naše akademije kao dobru investiciju uvođenjem digitalizacije kao osnove strategije vlade. Sa uvođenjem ove digitalne strategije Beogradska akademija će biti lakše prepoznata i bolje rangirana što će sigurno uticati i na samo rangiranje celog Ministarstva prosvete.

image

Saradnja

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, uz donaciju licence WEAVER platforme kompanije Saga New Frontier Group, je implementirala ADA četbot (virtuelni asistent) zasnovan na veštačkoj inteligenciji. Naša digitalna asistentkinja je projekat Beogradske akademije na kom osim članova Katedre za informacione sisteme učestvuju članovi menadžmenta Beogradske akademije i naši studenti kako bi svim studentima olakšali i pojednostavili studiranje.

Prednosti ADE - Akademske digitalne asistentkinje

Dostupnost 24/7/365

Obezbeđuje se visoka dostupnost studentu 7/24/365 dana, a svi žele usluge izvan normalnog radnog vremena od 9 do 17 sati. Četbot je dostupan 24 sata dnevno tokom cele godine.

Ušteda tvog vremena

Mogućnost istovremenog opsluživanja više hiljada studenata i korisnika. Preskače se korak odlaska do šaltera da bi se dobila određena informacija. Ceni se vreme studenata.

Brza usluga

Studenti se rešavaju tradicionalne komunikacije putem telefona i e-pošte. Umesto da se studenti ostavljaju na čekanju, pomoću četbota se rešavaju jednostavni zahtevi studenata.

U korak sa svetom

Zadatak četbota nije samo davanje informacija, olakšavanje svakodnevih zadataka, već uvođenje nove digitalne strategije koristeći elemente veštačke inteligencije.

Jednostavna komunikacija

Svako ko je korisnik platforme Viber ili Messenger za komunikaciju, veoma lako i jednostavno će moći i da komunicira sa četbotom.

Multitasking

Brzo pružanje informacija može da premostim jaz između velikog broja studenata koji traže informacije i ograničenih resursa koje treba da pruže pomoć.

Први четбот у образовању

Prva Akademija u Srbiji postaje prva na Balkanu u polju razvoja četbota zasnovanog na obradi prirodnih jezika (engl. Natural Language Processing - NLP) koji predstavlja veoma bitan koncept veštačke inteligencije. Ovaj segment veštačke inteligencije omogućava analizu unetih poruka (fraza) od strane studenata, ne radeći to analizom i traženjem ključnih reči nego apsolutnim razumevanjem prirodnog jezika i smisla cele fraze.
Virtuelni asistent odgovara na sva potencijalna pitanja studenata i budućih studenata u vezi sa osnovnim pitanjima i uslugama, a dostupan je 24 časa dnevno na sledećem linku. ADA je trenutno pokriva preko 200 scenarija i tema vezanih za pitanja koja su studentima od najvišeg interesa. Veštačka inteligencija omogućava da ADA uči, odnosno da postane „pametnija“. S tim u vezi, učenje je dugotrajan proces i tim za realizaciju ovog projekta će da prati šta studenti pitaju, da uče ADU novim scenarijima i implementiraju nove usluge, kao npr. promena izbornog predmeta, provera stanja kredita studenta, evidencija prisustva, upis i overa semestra, lakše prenošenje znanja od strane nastavnika itd.

 

image