Obaveštenja

Polaganje trećeg kolokvijuma iz predmeta Trgovinsko pravo održaće se 20. 5. 2022. godine, u 13.00 časova, A-5.  

  • 1/221