Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija raspisuje interni Konkurs za izbor Predavača van radnog odnosa