Drugi kolokvijum iz predmeta Matematika kod profesorke dr Bojane Ćendić