I kolokvijum iz predmeta Kontrola i revizija kod profesora Mileta Samardžića