I KOLOKVIJUM iz predmeta Menadžment malih i srednjih preduzeća kod prof. dr Zvezdana Đurića 13.11.2023.